Меню

Пошук

Опитування

Оцініть сайт

   
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Корисні посилання

Навчальний кабінет зарубіжної літератури


Категорія: Методичні рекомендації

ПОЛОЖЕННЯ
про навчальний кабінет зарубіжної літератури


 | 01.11.2009 | Переглядів: 5393 | Коментарів: 0 | детальніше

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КАБІНЕТУ БІОЛОГІЇ У СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ


Категорія: Методичні рекомендації

На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних МО, кафедр пропонуємо матеріали, що можуть стати у пригоді під час оформлення кабінету.

ПОЛОЖЕННЯ
про шкільний кабінет біології


 | 01.11.2009 | Переглядів: 8610 | Коментарів: 0 | детальніше

Типовий перелік навчального обладнання для кабінетів математики загальноосвітніх навчальних закладів


Категорія: Методичні рекомендації

Перелік обладнання кабінету математики відповідає діючим навчальним планам і програмам, затвердженим МОН України. Обладнання кабінету математики має санітарно-гігієнічні висновки, відповідає методичним вимогам та рекомендоване для використання в навчальних закладах. Перелік містить наступні розділи: класний інструмент, моделі, друковані матеріали та технічні засоби навчання.

Код

Назва

Кількість
на клас

Класний інструмент

М1

Лінійка класна

2

М2

Трикутник класний (45º, 45º)

2

М3

Трикутник класний (30º, 60º)

2

М4

Транспортир класний

2

М5

Циркуль класний

3

М6

Набір класного інструменту

2

М7

Рулетка

15

М8

Крейда біла

15

М9

Крейда кольорова

15

Моделі

М10

Набір Частини цілого на колі. Прості дроби

1

М11

Тригонометричний круг

1

М12

Набір стереометричний

1

М13

Набір геометричних моделей

1

М14

Набір геометричних фігур з розверткою

1

Друковані матеріали

М15

Портрети видатних математиків світу

1

М16

Дидактичний матеріал "Алгебра" 8 клас

30

М17

Дидактичний матеріал "Алгебра" 9 клас

30

М18

Комплект таблиць "Алгебра 10-11 класи"

1

М19

Комплект таблиць "Алгебра 7–9 класи"

1

М20

Комплект таблиць "Геометрія 10–11 класи"

1

М21

Комплект таблиць

1

Технічні засоби навчання

М22

Комп`ютер вчителя

1

М23

Інтерактивна дошка

1

М24

Мультимедійний проектор

1 | 01.11.2009 | Переглядів: 2412 | Коментарів: 0 | детальніше

Методичні рекомендації щодо оформлення та обладнання навчальних кабінетів іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів


Категорія: Методичні рекомендації

        Навчальний кабінет іноземної мови має бути оснащений:

        - державними документами про освіту, нормативними документами;
        - навчальними програмами з іноземних мов, відповідно до переліку програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році;
        - підручниками та навчальними посібниками з іноземних мов, відповідно до переліку підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році;
        - соціально-політичною, науково-популярною, енциклопедичною, художньою, довідково-інформаційною та методичною літературою, книгами для позакласного читання, словниками, журналами, газетами на іноземній мові тощо;
        - періодичними виданнями з іноземних мов;
        - наочними матеріалами (картами, таблицями, портретами, ілюстраціями, репродукціями тощо);
        - аудіо- та відеоматеріалами, комп’ютерними навчальними програмами з іноземних мов;
        - технічними засобами навчання (музичним центром, телевізором, DVD, комп’ютером тощо).

        Для зберігання навчально-методичних матеріалів та обладнання кабінет оснащується відповідними меблями тa пристроями.
        У кабінеті створюється тематична картотека всіх навчально-методичних матеріалів.
        Оформлення кабінету іноземних мов поділяється на постійне й змінне. До постійних експозицій відносяться:

        - карта країни, мова якої вивчається;
        - алфавіт (для початкового етапу навчання);
        - портрети відомих людей країни, мова якої вивчається;
        - плакати з висловлюваннями визначних людей, цитатами з відомих творів, крилатими виразами про іноземну мову.

        На змінних експозиційних стендах розміщуються матеріали до тем, що вивчаються, до суспільно-політичних і літературних ювілеїв, кращі роботи учнів, поради і рекомендації учням щодо вивчення програмного матеріалу, пропонуються орієнтовані тестові завдання з усіх видів мовленнєвої діяльності та використання мови до зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови, державної підсумкової атестації. Матеріали експозиції змінюються при переході до вивчення нової теми.


 | 01.11.2009 | Переглядів: 2103 | Коментарів: 0 | детальніше

Методичні рекомендації щодо оформлення та обладнання навчального кабінету предмета «Захист Вітчизни» загальноосвітніх навчальних закладів


Категорія: Методичні рекомендації

        Навчальний кабінет предмета «Захист Вітчизни» призначається для проведення навчальних теоретичних і позаурочних занять. Кабінет повинен відповідати вимогам Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом МОН України від 20.07.2004 р. № 601).


 | 01.11.2009 | Переглядів: 6259 | Коментарів: 0 | детальніше

Рекомендації по навчально-методичному обладнанню кабінетів «Основи безпеки життєдіяльності» для середніх загальноосвітніх навчальних закладів


Категорія: Методичні рекомендації

        Дані рекомендації розроблені з метою надання методичної допомоги загальноосвітнім навчальним закладам в обладнанні кабінетів відповідно до змісту програми «Основи безпеки життєдіяльності» і направлені на попередження дитячої смертності і травматизму.
        Керуючись методичними рекомендаціями, освітні заклади можуть змінювати і доповнювати зміст окремих стендів з урахуванням специфіки навчання, місцевих умов, можливостей кожного конкретного закладу та інших факторів.
        Зміст кабінету повинен охоплювати широке коло питань безпеки життєдіяльності: правил дорожнього руху, пожежної, радіаційної безпеки, цивільної оборони, валеології, охорони праці.
        Висвітлення повинно бути достатньо глибоким і переконливим, доступним і зрозумілим. На найбільш видному місці необхідно розмістити епіграф класу.
        Основою навчально-методичного обладнання класу є стенди. Оформлення їх пропонується за наступним змістом:
        1. Екологічні проблеми суспільства.
        2. Класифікація надзвичайних ситуацій.
        3. Небезпека навколо нас.
        4. Засоби індивідуального захисту.
        5. Радіація і людина.
        6. Раціональне харчування.
        7. Правила пожежної безпеки.
        8. Здоровий спосіб життя.
        9. Права і обов’язки учнів по захисту життя і здоров’я.
        10. Правила дорожнього руху.
        11. Твої рятівники, школяр.
        В рамках програми можливі корективи в оформленні стендів і доповнення змісту стендів іншими матеріалами. На стендах бажано мати фотографії надзвичайних ситуацій, що характерні для даної місцевості.
        Для більш ефективного проведення занять необхідно виготовити і мати в класі комплекти дорожніх знаків, знаків пожежної безпеки, електробезпеки, а також знаків безпеки на воді.
        Доцільно обладнати вітрини, де зосередити зразки захисних засобів, вимірювальної апаратури в залежності від їх наявності в освітньому закладі.
        Клас забезпечується літературою, навчальними, наочними посібниками і технічними засобами навчання.
        На допомогу учителям основ безпеки життєдіяльності необхідно укомплектувати папки, в яких мати регламентуючі документи:
        Закон України «Про дорожній рух»;
        Закон України «Про Цивільну оборону України»;
        Закон України «Про пожежну безпеку»;
        Закон України «Про захист людини від іонізуючих випромінювань»;
        Правила дорожньоо руху;
        Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційної безпеки»;
        Закон України «Про охорону праці»;
        Закон України «Про охорону здоров’я»;
        Закон України «Про охорону навколишнього середовища»;
        Правила пожежної безпеки;
        Загальна Декларація ООН «Про права людини»;
        Конвенція ООН «Про права дитини»;
        Інші документи по необхідності.
        Ці матеріали зберігати в спеціальних шафах разом з літературою та іншим наочним приладдям.
        В кожному навчальному закладі витрати на обладнання кабінетів основ безпеки життєдіяльності визначають відповідні начальники цивільної оборони.


 | 01.11.2009 | Переглядів: 1762 | Коментарів: 0 | детальніше