Відділ освіти Іванківської РДА > Методичні рекомендації > МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КАБІНЕТУ БІОЛОГІЇ У СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КАБІНЕТУ БІОЛОГІЇ У СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ


01.11.2009. Автор: admin
п. 1 Загальні питання

        Кабінет біології в школі – це навчальний підрозділ школи, призначений для проведення уроків, позакласних і факультативних занять. Це спеціально обладнане приміщення, яке забезпечує наукову організацію праці учнів і вчителів біології, що сприяє підвищенню ефективності проведення уроків. Вся робота здійснюється за допомогою комплексного використання всієї матеріально-технічної і дидактичної бази наявної в кабінеті.
        Зміст роботи кабінету визначається Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та іншими нормативними документами Уряду та Міністерства освіти і науки України. Робота проводиться у відповідності з навчальними планами, програмами і підручниками,
програмами факультативних занять, спецкурсів, затвердженими Міносвіти і науки, та планами позакласної роботи з біології.

п. 2 Оснащення кабінету

        Кабінет біології повинен мати два приміщення: клас-лабораторію, де проводяться заняття з учнями, і лаборантську кімнату, в якій зберігаються всі засоби навчання. До кабінету належить і куточок живої природи, який може бути розташований в окремому приміщенні або лаборантській кімнаті.

Кабінет біології оснащується:
        • повним комплектом навчального обладнання з біології;
        • комплектом технічних засобів навчання та пристроями для їх використання;
        • комплектом навчально-методичних посібників для вчителів та бібліотекою, до якої входять методичні посібники для педагогів та науково-популярна література для учнів;
        • картотекою дидактичних матеріалів, інструкціями для виконання лабораторних і практичних робіт, екскурсій; картотекою навчального обладнання та наочних посібників;
        • протипожежним інвентарем, медичною аптечкою.
До загального обладнання кабінету біології входять:
        • меблі (робочі місця учнів, робоче місце вчителя, шафи для зберігання навчального обладнання);
        • класна дошка (різних конструкцій);
        • технічні засоби навчання (за умови забезпеченості навчального закладу) – ПК, відеоапаратура, кінопроектор, діапроектор, епіпроектор, кодоскоп, телевізор, магнітофон тощо;
        • пристрої для демонстрування навчального обладнання (екран, підставка для експонатів та ін.).
До спеціального обладнання кабінету входять:
        • постійні стенди і експозиції – "Еволюція органічного світу", "ТБ в кабінеті біології", "Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології", «Кращі біологи школи», «Ними гордиться школа» (про учнів-випускників, які обрали професію, пов’язаною з біологією), «Професії, де знадобляться знання з біології»;
        • портрети видатних вчених (за бажанням вчителя та умов забезпеченості кабінету) - Ч.Дарвіна, Г.Менделя, І.П.Павлова, ВЛ. Вернадського, І.І.Мечникова, І.М. Сєченова, М.І.Вавилова;
        • лабораторне обладнання;
        • куток живої природи з відповідною кількістю рослин і тварин (див. Положення про живий куток).
Навчальне обладнання зберігається за розділами програми, відповідно до вимог зберігання та з урахуванням частоти використання, габаритів і ваги.

п. 3 Санітарно-гігієнічні вимоги до кабінету

        В кабінеті повинні дотримуватись такі санітарно-гігієнічні вимоги:
        • Згідно з СП 11-86-а-74 "Санітарні правила по влаштуванню й утриманню загальноосвітніх шкіл" фон стін має бути світлих тонів (світло-кремового, світло-зеленого і світло-блакитного кольорів). Стіни фарбуються клейовими фарбами. Стеля побілена набіло. Підлога пофарбована масляними емалями.
        • Освітлення кабінетів повинно відповідати вимогам СНіП ІІ-4-79 "Природне і штучне освітлення" і має бути не менш як 300 лк незалежно від типу освітлення. Освітлення має бути рівномірним, давати напрям світлового потоку з лівого боку.
        • Сонцезахист в кабінеті забезпечують розсувними сонцезахисними шторами світлих тонів або жалюзями. Використовувати тюль забороняється.
        • Кабінет та лаборантська забезпечуються опаленням і припливно-витяжною вентиляцією відповідно до СНіП 2.04.05-91 "Опалення, вентиляція і кондиціювання"- з таким розрахунком, щоб у приміщеннях підтримувалась температура у межах 20-23 °С в теплу пору року та 17-20
С в холодну пору року; вологість – 40-60%. Тепловий і повітряний режим у кабінеті підтримуються систематичним провітрюванням (природна або штучна вентиляція) та вологим прибиранням.
        • Учнівські столи і стільці повинні відповідати нормам ГОСТ 11015-93 "Столи учнівські. Типи і функціональні розміри", ГОСТ 11016-93 "Стільці учнівські. Типи і функціональні розміри". Відстань між першим рядом столів і дошкою повинна бути не менш як 1,5 м, а від демонстраційного стола - не менш як 0,8м. Демонстраційний стіл установлюється на подіумі заввишки 0,15м і повинен відповідати ГОСТу 18607-93 "Столи демонстраційні. Функціональні розміри". Відстань від останнього ряду учнівських столів до дошки не повинна перевищувати 10м.
        • Відповідно до ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів" кабінет забезпечується водопроводом і каналізацією. В кабінеті встановлюються раковини з підведенням холодної води. На одному з кранів має бути постійно закріплена гумова трубка.

п. 4 Керівництво кабінетом біології

        Роботою кабінету керує завідуючий, якого призначає директор наказом по школі.
        Завідуючий кабінетом відповідає за:
        • планування роботи кабінету (перспективне і на рік);
        • ведення паспорту (інвентарної книги) кабінету;
        • проведення систематичної роботи по забезпеченню кабінету наочними і дидактичними матеріалами;
        • дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил техніки безпеки:
        • збереження матеріально-технічної бази кабінету.
        Завідуючий кабінетом:
        • координує роботою інших вчителів біології школи по обладнанню і оформленню кабінету;
        • веде облік та списання (разом із заступником директора по АГЧ) непридатного обладнання, приладів та інших засобів відповідно до діючих положень та інструкцій;
        • створює картотеки наявного навчального обладнання, літератури, дидактичних засобів;
        • керує і контролює роботою лаборанта, надає йому практичну допомогу;
        • виконує посадові обов'язки вчителя біології;
        • розробляє інструкції з ТБ на основі стандартних;
        • складає графік роботи кабінету (уроків, факультативних занять).

п. 5 Дотримання техніки безпеки в кабінеті

        В кабінеті повинні дотримуватись правила техніки безпеки у відповідності до чинного законодавства, нормативних документів Уряду з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку школи. Основним документом школи з цього питання є "Правила безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах" (ДНАОП 9.2.30-1.05-98, затверджений наказом Держнаглядохоронопраці від 16.1 і.98р. № 231).
        В кабінеті повинні бути:
        • документи з ТБ: акт-дозвіл на проведення занять в кабінеті, загальні інструкції з ТБ (електробезпека, пожежна безпека), нормативно-правові документи, журнал інструктажу учнів;
        • засоби пожежегасіння - вогнегасник (вуглекислотний, пінний, порошковий), ящик або відро з піском і совком; покривало з вогнетривкого матеріалу;
        • медична аптечка.
        Кабінет біології не повинен використовуватись в якості класних кімнат для проведення занять з інших предметів.

Типовий перелік
навчального обладнання для кабінетів біології загальноосвітніх навчальних закладів


ОБ'ЄКТИ НАТУРАЛЬНІ
Вологі препарати
Багатоклітинні водорості1 компл.
Корінь бобової рослини з бульбочками1 шт.
Будова плодового тіла шапкового гриба1 шт.
Губка1 шт.
Актинія1 шт.
Медуза1шт.
Аскарида (самець, самка)1 компл.
Печінковий сисун1шт.
Бичачий (свинячий) ціп'як1шт.
Паразитичні черви в кишечнику кішки1шт.
Піскавиця1 шт.
Нереїда1 шт.
Дощовий черв'як1 шт.
Внутрішня будова річкового рака1 шт.
Беззубка1шт.
Виноградний слимак1 шт.
Внутрішня будова Двостулкового молюска1шт.
Голкошкірі1шт.
Внутрішня будова риби1шт.
Тритон1шт.
Внутрішня будова жаби1 шт.
Внутрішня будова ящірки1шт.
Внутрішня будова птаха1 шт.
Внутрішня будова пацюка1шт.
Розвиток кісткової риби1шт.
Розвиток жаби1шт,
Розвиток ящірки1шт.
Розвиток курки1 шт.
Розвиток пацюка1 шт.
Око ссавця1 шт.
Органи дихання ссавця1 шт.
Серце ссавця1 шт.
Будова головного мозку ссавця1 шт.
Нирки ссавця1 шт.
Печінка ссавця1 шт.
Кістки. Розпили кісток1 компл.
Мікропрепарати
Спірогира1 компл.
Улотрикс1 компл.
Хлорела1 компл.
Спорогон зозулиного льону1 компл.
Сорус папороті1 компл.
Внутрішня будова листка1 компл.
Внутрішня будова стебла1 компл.
Внутрішня будова кореня1 компл.
Пилок сосни1 компл.
Поперечний зріз зав'язі1 компл.
Поперечини зріз пиляка1 компл.
Тканини рослинного організму:1 компл.
Покривна
Провідна
Механічна
Фотосинтезуюча
Цільові гриби (цукор, пеніцил)1 компл.
Дріжджі1 компл.
Вольвокс1 компл.
Евглена зелена1 компл.
Інфузорія туфелька1 компл.
Амеба1 компл.
Гідра1 компл.
Ланцетник1 компл.
Членики бичачого (свинячого) ціп'яка1 компл.
Кров жаби1 компл.
Тканини тваринного організму:1 компл.
Епітеліальні (одно-, багатошаровий, залозистий, війчастий епітелій)
М'язові (гладенька, посмугована, серцева посмугована)
Сполучні (кров, хрящ, кістка, жирова)
Нервова
Поперечний розріз шкіри людини1 компл.
Мейоз1 компл.
Мітоз у клітинах кінчика кореня цибулі1 компл.
Колекції
Кімнатні рослини1 компл.
Насіння ти плоди1 компл.
Різноманітність листків1 компл.
Різноманітність пагонів1 компл.
Різноманітність шишок голонасінних1 комлл.
Різноманітність квіток1 компл.
Основні злакові культури1 компл.
Основні сільськогосподарські рослини1 компл.
Лишайники1 компл.
Корали1 компл.
Комахи1 компл.
Павукоподібні1 компл.
Ракоподібні1 компл.
Розвиток комах з повним перетворенням1 компл.
Розвиток комах з неповним перетворенням1 компя.
Черепашки молюсків1 компл.
Різноманітність пір'я1 компл.
Скам'янілості, відбитки, викопні рештки організмів1 компл.
Ґрунти1 компл.
Органічні та мінеральні добрива1 компл.
Гербарії
Відділ Покритонасінні (за родинами)15 компл.
Відділ Голонасінні15 компл.
Спорові рослина (відділи: Мохо-, Плауне-, Хвоще-, Папоротеподібні)15 компл.
Рослини природних зон світу*15 компл.
Рослини природних зон України*15 компл.
Дикорослі рослини*15 компл.
Культурні рослини*15 компл.
Ароморфози у рослин15 компл.
Ідіоадаптації у рослин15 компл.
Модифікаційна мінливість15 компл.
Мутаційна мінливість*15 компл.
Проміжний характер успадкування15 компл.
Поліплоїдні рослини15 компл.
Об'єкти дослідження
Кімнатні рослини15 компл.
Водні рослини15 компл.
Дріжджі15 компл.
Цільові гриби15 компл.
Бактерії15 компл.
Найпростіші15 компл.
Мотиль15 компл.
Плодова муха15 компл.
Дощовий черв'як15 компл.
Молюски15 компл.
Кістки15 компл.
Технічні засоби навчання
Комп'ютер15+1 шт.
Мультимедійний проектор з екраном1шт.
Сканер1шт.
Принтер1шт.
Модем1шт.
Мікрофон для комп'ютера1 шт.
Навушники для комп'ютера15+1 шт.
Телевізор1 шт.
Відеомагнітофон1шт.
Аудіомагнітофон1шт.
Кодоскоп1 шт.
Програмне забезпечення
Windows XP (установочний)15+1 щт.
Microsoft office (установочний)15+1 шт.
Електронна бібліотека наочності:15+1 шт.
Природознавство*15+1 шт.
Біологія рослин, грибів, бактерій15+1шт.
Біологія тварин15+1шт.
Біологія людини15+1шт.
Загальна біологія15+1 шт.
Віртуальна біологічна лабораторія15+Ішт.
Дистанційний курс біології15+І шт.
Електронні посібники
Природознавство *15+1 шт.
Біологія рослин, грибів, бактерій15+1 шт.
Біологія тварин15+1 шт.
Біологія людини15+1 шт.
Організм – єдине ціле (склад, регуляція функцій, основні процеси)15+1 шт.
Біохімія; Вірусологія, Мікробіологія, Ембріологія15+1 шт.
Цитологія та гістологія15+1 шт.
Генетика та селекція15+1 шт.
Біотехнологія15+1 шт.
Еволюційний розвиток15+1 шт.
Екологія15+1 шт.
Екранно-звукові
Відеофільми
Біорізноманіття планети Земля1шт.
Рослинний світ1 шт.
Будова і функції рослинного організму1шт.
Значення рослин1 шт.
Рослинна Червоної книги України; Охорона рослин1шт.
Будова, функції і різноманітність грибів.1 шт.
Викопні рослини. Походження рослин1 шт.
Будова, функції та значення бактерій1 шт.
Світ тварин1 шт.
Будова і функції організму тварин1шт.
Походження багатоклітинності1 шт.
Життя на суходолі1 шт.
Життя в воді1 шт.
Риби1 шт.
Земноводні та плазуни1 шт.
Птахи1 шт.
Ссавці1 шт.
Вимерлі тварини. Динозаври1 шт.
Життя екосистем1 шт.
Значення тварин1 шт.
Тварини Червоної книги України. Охорона тварин1 шт.
Під загрозою зникнення (вимираючі тварини)1 шт.
Походження тварин1шт.
Людина В системі органічного світу1шт.
Фізіологічні системи органів людини1 щт.
Нервова система людини1 шт.
Гуморальна регуляція організму1 шт.
Взаємозв'язок регуляторних систем організму1 шт.
Опорно-рухова система людини1шт.
Внутрішнє середовище організму1шт.
Система кровообігу1 шт.
Імунна система1 шт.
Дихальна система1 шт.
Травна система1 шт.
Харчування і здоров'я1 шт.
Органи виділення1 шт.
Шкіра людини1 шт.
Сенсорні системи людини1 шт.
Природжені механізми поведінки. Безумовні рефлекси. Інстинкти1 шт.
Набуті механізми поведінки.1 шт.
Основи етології людини1 шт.
Динамічний стереотип. Навички і звички1шт.
Мова і мислення1 шт.
Сприйняття1 шт.
Увага. Види і властивості уваги1 шт.
Пам'ять1 шт.
Емоції, значення емоцій1шт.
Біологічні основи психофізіологічної індивідуальності людини.1шт.
Темперамент
Характер, його формування1шт.
Здібності та схильності1 шт.
Вплив наркотиків та токсинів на поведінку людини1 шт.
Шкідливі звички і здоров'я1 шт.
Вірусні та бактеріальні хвороби1 шт.
Синдром набутого імунодефіциту (СНІД)1 шт.
Вплив нікотину на організм підлітка1 шт.
Походження людини1шт.
Екологія людини. Вплив навколишнього середовища на здоров'я1 шт.
Біологічні ритми людини1шт.
Радіаційне забруднення навколишнього середовища1шт.
Демографічні проблеми в світі та в Україні1 шт.
Рівні організації живої матерії1 шт.
Хімічний склад організмів1 шт.
Прокаріотичні та еукаріотичні організми1шт.
Віруси1 шт.
Будова клітин1 шт.
Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз1шт.
Тканини організмів1 шт.
Організм –цілісна саморегульована біологічна система1 шт.
Обмін речовин і перетворення енергії в живих організмах1 шт.
Розмноження та індивідуальний розвиток організмів1 шт.
Дія екологічних факторів на живі організми1шт.
Природні ресурси України та їх сучасний стан1 шт.
Геном як цілісна система1 шт.
Закономірності спадковості та мінливості організмів1шт.
Основні досягнення селекції1шт.
Біотехнологія. Генетична та клітинна інженерія1 шт.
Сучасні еволюційні погляди1шт.
Аудіозаписи
Голоси птахів1 шт
Голоси тварин1шт
Голоси відомих українських та світових співаків1шт
Музика (психологічне розвантаження)1 шт
Кодограми
Будова та функції рослин:1 наб.
Водорості
Мохи
Папороті
Голонасінні
Покритонасінні
Будова та функції грибів1 наб.
Будова та функції тварин:1 наб.
Найпростіші
Кишковопорожнинні
Черви
Членистоногі
Молюски
Риби
Земноводні
Плазуни
Птахи
Ссавці
Риси схожості та відмінності клітин рослин та тварин1 наб.
Будова та функції функціональних систем людини1 наб.
Основні етапи обміну речовин та енергії в організмі людини1 наб.
Схеми утворення рефлексів1 наб.
Регуляція функцій в організмі людини1 наб.
Схеми будови клітин прокаріотів та еукаріотів1 наб.
Будова вірусів, пріонів, проникнення в клітину1 наб.
Будова бактеріальної клітини, різноманітність бактерій1 наб.
Хімічний склад клітини1 наб.
Складові частини клітин1 наб.
Будова клітинних оболонок (мембрана, надмембранні комплекси)1 наб.
Закономірності спадковості організмів1 наб.
Закономірності мінливості організмів1 наб.
Цикли розвитку організмів1 наб.
Ланцюги та сітки живлення екосистем1 наб.
Вплив екологічних факторів на організми1 наб.
ПРИЛАДИ ТА ПРИСТОСУВАННЯ
Вимірювальні
Мікроскоп шкільний (з об'єктивами 8, 20, 40) та з системою штучного освітлення об'єкта30 шт.
Мікроскоп біологічний МБР-13 шт.
Лупа штативна3 шт.
Лупа шкільна30 шт.
Лупа бінокулярна на штативі15 шт.
Бінокль1шт.
Метроном1шт.
Камертон1 шт.
Мікрокалькулятори15 шт.
Сантиметр15 шт.
Електрокардіограф1 шт.
Томограф1шт.
Ростомір1шт.
Медичні ваги1шт.
Фонендоскопи15 шт.
Сфігмоманометри15 шт.
Спірометри навчальні1 шт.
Динамометри ручні ДРП-3015 шт.
Тонометр15 шт.
Психрометр15 шт.
Секундомір15 шт.
Термометри медичні30 шт.
Мікроваги15 шт.
Автоматичні піпетки – дозатори15 шт.
Лінійки30шт.
Шнур мірний (25 м)5 шт.
Лабораторні
Витяжна шафа1 шт.
Міні-теплиця1 шт.
Обладнання і матеріали для культивування плодової мухи1 компл.
Холодильник з морозильною камерою1 шт.
Термостат3 шт.
Кристалізатори3 шт.
Прилад для демонстрування всмоктування води коренем ПВВК1 шт.
Прилад для спостереження за розвитком кореневої системи у рослини ПРКС1 шт.
Прилад для визначення дихального газообміну у насіння1 шт.
Прилад для демонстрування функцій легень людини1 шт.
Тераріум1 шт.
Акваріум з системами підсвітки, аерації, обладнанням1 шт.
Акваріум для розведення бактерій, найпростіших2 шт.
Ступки з товкачами15 шт.
Спиртівка15 шт.
Дистилятор1 шт.
Неврологічний молоточок15 шт.
Респіратори15 шт.
Латексні рукавички100 шт.
Лоток для мікропрепаратів30 шт.
Лоток для роздавального матеріалу15 шт.
Тримач для пробірок ТП30 шт.
Штатив для пробірок30 шт.
Штатив лабораторний15 шт.
Металеві преси для гербарію30 шт.
Папки для гербарію30 шт.
Джгут медичний30 шт.
Гумова груша30 шт.
Гумова трубка30 шт.
Дощечки для накладання шини30 шт.
Бинти медичні (різні)30 шт.
Вата медична30 упак.
Лейкопластир30 шт.
Марлеві пов'язки30 шт.
Марля 1 м х 1,5 м30 шт.
Пластилін15 шт.
Лакмусовий папір універсальний30 компл.
Фільтрувальний папір100 компл.
Препарувальні голки30 шт.
Пінцети30 шт.
Скальпелі30 шт.
Шпателі металеві30 шт.
Рушники та серветки паперові100 компл.
Набір картону100 компл.
Лопати, тяпки, граблі15 компл.
Копачки ботанічні30 шт.
Відерце3 шт.
Лійка3 шт.
Ножиці різані30 шт.
Ножиці садові30 шт.
Ножі садові30 шт.
Пилки садові10 шт.
Ложка для спалювання речовин3 шт.
Посуд
Скельця предметні100 шт.
Скельця покривні300 шт.
Мензурка (250 мл)15 шт.
Лійка лабораторна Л-75-8015 шт.
Пробірки хімічні (різні)100 шт.
Гумові пробки для пробірок з скляними трубками30 шт.
Чашка Петрі (100 мл)30 шт.
Піпетка медична30 шт.
Стакан хімічний (250 мл)30 шт.
Стакан хімічний (50 мл)30 шт.
Палички скляні15 шт.
Колби (від 50 до 1000 мл) з пробками15 шт.
Склянки з кришками30 шт.
Посуд металевий, пластмасовий, череп'яний різної місткості для пророщування насіння, вирощування розсади та живцювання30 компл.
Пристрої для підсвітки15 компл.
Реактиви
Крохмаль
Розчин марганцевокислого калію
Спирт медичний
Спирт технічний для спиртівок
Спирт сухий
Пепсин, вороток розчинний
Розчин йоду
Шлунковий сік
Хлорид натрію
Хлоридна кислота 5%
Пероксид водню
Луги
Барвники
Гліцерин
Формалін
Кислоти
Розчинники полярні і неполярні
Амінокислоти
Полісахариди
Олія імерсійна
Олія рослинна
Миючі засоби
Добрива для кімнатних рослин
Моделі
Квітки представників різних родин Покритонасінних1 компл.
Насінини одно- та дводольних рослин1 компл.
Скелети хордових (риби, жаби, плазуна, птаха, ссавця)1 компл.
Будова яйця птаха1шт.
Око1 шт.
Головний мозок людини1 шт.
Гортань1 шт.
Легені1шт.
Хребці1шт.
Нирка1шт.
Шлунок1шт.
Серце1 шт.
Скелет людини1шт.
Череп людини1 шт.
Кістки1 шт.
Будова зуба1 шт.
Суглоби (різні типи)1 компл.
Вухо1 шт.
Торс людини1шт.
Тренажер реанімаційний1шт.
Модель догляду за зубами1шт.
Будова неорганічних молекул (води, водню, кисню) *по 1 шт.
Будова органічних молекул:1 компл.
ДНК
РНК
Амінокислоти
Нуклеотиди
Моносахариди
Клітини бактерії, рецептор-ліганд, антитіло-антиген, вірус-клітина-мішень1 компл.
Будова хлоропласта1 шт.
Будова листка1 шт.
Біосинтез білку1 шт.
Фотосинтез1 шт.
Закони Менделя1шт.
Будова клітини (рослинної та тваринної)1 компл.
Схема мітозу1 шт.
Схема мейозу1 шт.
Ембріогенез1шт.
Типові екосистеми (ставок, ліс, степ, гори, болота тощо)1 компл.
Етапи енергетичного обміну1 компл.
Схема процесу дихання1 компл.
Велике і мале кола Кровообігу1 компл.
Рефлекторні дуги умовних і безумовних рефлексів1 компл.
Кругообіг речовин у природі (вода, кисень, вуглекислий газ, азот)1 компл.
Ланцюги живлення в природі1 компл.
ДРУКОВАНІ
Таблиці
Портрети видатних українських та світових вчених-біологів1 компл/
Набір таблиць з природознавства (до всіх тем курсу) *1 компл.
Біологія рослин (водорості, мохи, лишайники, папороті, голона­сінні, покритонасінні; різноманітність, значення, будова, основні функції, пристосування до існування)1компл.
Біологія грибів, лишайників1 компл.
Найпростіші (будова, різноманітність, значення)1 компл.
Біологія безхребетних1 компл.
Біологія хребетних1 компл.
Екосистеми1 компл.
Екологічні фактори1 компл.
Типи клітин та тканин організму людини1 компл.
Функціональні системи організму людини1 компл.
Регуляція функцій організму людини1 компл,
Опорно-рухова система л;одини1 компл.
Внутрішнє середовище організму людини.1 компл.
Система кровообігу1 компл.
Дихальна система людини1 компл.
Система травлення людини1 компл.
Видільна система людний1 компл.
Нервова система людини1 компл.
Система ендокринної регуляції людини1 компл.
Сенсорні системи людини1 компл.
Вища нервова діяльність людиниІ компл.
Репродуктивна система людини1 компл.
Походження людини1 компл
Екологічні фактори і здоров'я людини1 компл.
Біохімія1 компл.
Методи досліджень1 компл.
Молекулярна біологія1 компл.
Цитологія1 компл.
Організм – цілісна саморегульована біологічна система1 компл.
Розмноження та індивідуальний розвиток організмів1 компл.
Основи екології1 компл..
Живі організми природних зон світу, України*1 комод.
Закономірності спадковості організмів1 компл.
Закономірності мінливості організмів1 компл.
Основи селекції і біотехнології1 компл.
Еволюційні гіпотези1 комлл.
Картки для індивідуальної роботи
Дидактичні матеріали з кожної теми курсу30 компл.
Атласи-хрестоматії (з кожного курсу)30 компл.
Стінні карти
Рослинний та тваринний світ України1 шт.
Ґрунти України1 шт.
Природні зони світу*1 шт.
Кліматичні пояси світу*1 шт.
Медико-демографічні проблеми України1 шт.
Заповідні об'єкти України1шт.
Екологічний стан України1шт.
Людські раси, походження людини1шт.
Охорона природи*1шт.
ОБЛАДНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Меблі для кабінету біології1 компл.
Дошка аудиторна1 шт.
Кріплення для карт, таблиць1 шт.

Повернутися назад