Меню

Архів

Червень 2024 (4)
Травень 2024 (8)
Квітень 2024 (2)
Березень 2024 (16)
Лютий 2024 (40)
Січень 2024 (8)

Пошук

Опитування

Оцініть сайт

   
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Корисні посилання

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад


Категорія: Новини та інформація

     Відділ освіти Іванківської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти у зв’язку із закінченням термінів строкових трудових договорів:

1. Директор Обуховицького навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок» Іванківської селищної ради. Адреса закладу: вул. Шляхова,1, с.Обуховичі, Іванківський район, 07254

2. Директор Сукачівського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок» Іванківської селищної ради. Адреса закладу: вул.Соборна,69, с. Сукачі, Іванківський район, 07205

3. Директор Розважівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іванківської селищної ради. Адреса закладу: вул. Шкільна,15, с.Розважів, Іванківський район, 07241


     Умови оплати праці: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами).


     Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа:

- яка є громадянином України;

- вільно володіє державною мовою;

- має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста);

- стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти);

- організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;

- вільно володіє ПК;

- пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

 

     Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:

- є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

- має судимість за вчинення злочину;

- позбавлена права обіймати відповідну посаду;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади".

 

     Для участі у конкурсі з 23.07.2021 до 17.08.2021 (до 17.00) до відділу освіти Іванківської селищної ради (Горкуші Вікторії Петрівні) необхідно подати такі документи:

 - заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

 - автобіографія або резюме (за вибором учасника конкурсу);

 - копія паспорта громадянина України;

 - копії документів про вищу освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

 - документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

 - копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

 - довідка про відсутність судимості;

 - довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- перспективний план розвитку закладу, на посаду Керівника якого оголошено конкурс;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;


     Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

     Конкурс відбудеться 27.08.2021 р., початок о 9:00, місце проведення: Іванківська ЗОШ I-III ступенів №2, вулиця Івана Проскури, 49, Іванків, Київська обл., 07200

     Умови проведення Конкурсу:

     Конкурсний відбір кандидатів на заміщення вакантної посади здійснюється за результатами:

- проведення письмового іспиту з метою перевірки на знання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положення Концепції реалізації державно політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, затвердженої розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988 та інших нормативно-правових актів у сфері освіти;

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

- презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу на 5 років;

- співбесіди з конкурсною комісією.

 

     Контактні дані особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс  та приймати документи для участі у конкурсі:

     Горкуша Вікторія Петрівна, тел. 068-33-73-608, електронна адреса: osvita_ivankiv@ukr.net

 

Орієнтовний перелік запитань для проведення письмового іспиту

Закон України «Про освіту»:

 1. Атестація педагогічних працівників.
 2. Сертифікація педагогічних працівників.
 3. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу.
 4. Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти.
 5. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.
 6. Наукове і методичне забезпечення освіти.
 7. Академічна доброчесність: принципи та правила, якими мають керуватися учасники освітнього процесу.
 8. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками.
 9. Прозорість та інформаційна відкритість навчальних закладів.

Закон України «Про повну загальну середню освіту»:

 1. Освітня програма закладу освіти.
 2. Сертифікація педагогічних працівників.
 3. Державний стандарт початкової  освіти.
 4. Державний стандарт базової середньої освіти.
 5. Профільна та до профільна освіта.
 6. Ресурсне (інформаційне, науково-методичне, матеріально-технічне) забезпечення.
 7. Внутрішня система  забезпечення якості освіти.
 8.  Напрями самооцінювання освітньої діяльності закладу освіти.

Закон України «Про дошкільну освіту»:

 1. Державна політика та основні завдання законодавства у сфері дошкільної освіти.
 2. Система та завдання дошкільної освіти.
 3. Право на здобуття дошкільної освіти.
 4. Типи закладів дошкільної освіти, їх повноваження.
 5. Управління та громадське самоврядування закладу дошкільної освіти. 

 

Типове положення про атестацію педагогічних працівників  

 1. Повноваження атестаційних комісій ІІ рівня.
 2. Організація та строки проведення атестації.
 3. Кваліфікаційні категорії  та їх характеристики..
 4. Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій.
 5. Умови та порядок присвоєння педагогічних звань.
 6. Позачергова атестація педагогічного працівника.

 

Концепція Нової Української школи

 1. Ключові компетентності.
 2. Педагогіка партнерства.
 3. Вчитель – агент змін.
 4. Особистісно-орієнтована модель освіти.
 5. Система національно – патріотичного виховання.
 6. Нова структура освіти.
 7. Автономія закладу освіти.
 8. Освітні платформи для дистанційного та змішаного навчання.
 9. Основні вимоги до оформлення та функціонування сайту закладу освіти.

Психологія

 1. Психологічна підтримка педагогів, які працюють з дітьми з ООП (описати основну специфіку роботи педагога з дітьми з ООП).
 2. Консультація педагогів та асистентів вчителів, які працюють в інклюзивних класах (звернути увагу на психологічний підхід педагога до батьків дитини з ООП).
 3. Нормативні документи, що визначають порядок діяльності психологічної служби в системі освіти.
 4.  Етапи проведення корекційно-розвиткової роботи психолога закладу освіти.
 5. Основні функціональні обов’язки  практичного психолога закладу освіти.
 6. Основні функціональні обов’язки  соціального педагога закладу освіти.
 7. Зміст, завдання та принципи функціонування психологічної служби.
 8. Психологічна допомога, як основна діяльності практичного психолога.
 9. Етапи встановлення психологічної допомоги особистості.
 10. Психологічна профілактика емоційного вигорання педагогів.
 11. Психологічна та соціальна підтримка педагогів, які працюють з дітьми соціально-незахищених категорій.
 12. Індивідуальна програма розвитку дитини з ООП.
 13. Відкриття інклюзивних груп і класів в закладах освіти.
 14. Підвищення кваліфікації  працівників психологічної служби.
 15. Булінг у шкільному середовищі.
 16. Законодавство з питань протидії насильству над дітьми.


 | 23.07.2021 | Переглядів: 273 | Коментарів: 0 | детальніше

Організація дистанційного навчання учнів з географії


Категорія: Природничо-математичний напрямок

Совенко В.В.,

завідувач відділу географії, економіки та краєзнавства КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»

 

     Для забезпечення дистанційного навчання учнів можна використовувати власні вебресурси (блоги, соціальні мережі, електронну пошту, інстру­менти цифрового навчання https://miyklas.com.ua/, www.edmodo.com); Google-сервіси (Classroom) або веб-ресурс закладу освіти. Якщо в класі невелика кількість учнів й існує можливість спілкування в реальному часі, пропонуємо використати можливості скайп-зв’язку, як для проведення навчальних занять, так і надання окремих консультацій. Для проведення онлайн-зустрічей з більшою кількістю учнів (уроки, лекції, вебінари, індивідуальне й групове консультування та інші форми взаємодії зі здобувачами освіти), краще скористатися можливостями Zoom або  Google Meet.  Джерельною базою навчального матеріалу, який мають опанувати учні, можуть бути підручники, робочі зошити (якщо вони використовуються вчителем), власноруч розроблені матеріали та матеріали інших авторів, які можна підібрати на сайтах https://naurok.com.ua/, https://osvitoria.media/, http://metod-bank.com.ua/, https://learningapps.org/, https://www.classtime.com/uk/, http://prosvitcenter.org/, http://virtualschool.org.ua, http://disted.edu.vn.ua/ тощо.  Для інтерактивного опитування школярів дуже зручною є платформу Classtime. Classtimeце онлайн-сервіс для миттєвої перевірки навчальних досягнень учнів за допомогою тестів. Такі тестування можна проводити як в синхронному так і в асинхронному режимі. Цей сервіс доступний українською мовою і має зручний інтерфейс.

     Також для організації дистанційного навчання учнів пропонуємо використовувати й інші освітні вебресурси та онлайн-платформи, віртуальні класні кімнати, мультимедійні матеріали, навчальні відеофільми, відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо, інтерактивні вправи, «віртуальні дошки».

     Для отримання зворотного зв’язку пропонуємо використовувати електронну пошту, онлайн-тестування тощо.

     Сайти, які можна використовувати для дистанційного навча­ння географії: www.geograf.com.ua; www.classtime.com; www.LearningApps.org; https://geographer.com.ua/book

     Окрім того, запропонуйте учням повправлятися у розв’язуванні тестових завдань з метою самостійної перевірки рівня розвитку предметної компетентності. Використати для цього можна матеріали сайту https://www.znonasharu.org.ua.

 

     Розробки навчальних занять з географії 

     Дистанційне навчання з географії – це можливість навчатися та розвивати свої компетентності в домашніх, комфортних умовах.

     Педагоги Київської області підготували розробки навчальних занять з географії (6-11 класи) для дистанційного навчання учнів. У розробках занять запропоновано різноманітні інтерактивні завдання, презентації, світлини, відеофрагменти, тести тощо.

     Усі матеріали згруповані за класами й темами відповідно до навчальних програм та календарно-тематичного планування і розміщені за покликанням: https://cutt.ly/aapHddU


     Географія. 6 клас 

– Тема «Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі»

– Контрольна робота з теми «Гідросфера»

– Тема «Болота, особливості їх утворення та поширення. Штучні водойми і водотоки: ставки, водосховища, канали»

– Тема «Підземні води» (Варіант 2)

– Тема «Узагальнюючий урок з теми «Гідросфера»

– Тема «Болота. Штучні водойми та водотоки» (Варіант 2)

– Тема «Болота» (Варіант 3) + тренувальні тести

– Тема «Біосфера та ґрунти» + Презентація та тематичне оцінювання

– Тема «Біосфера. Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі»

– Тема «Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів»

– Тема «Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив. Карта ґрунтів» (Варіант 2)

– Тема «Води суходолу. Річки» + Презентація

– Тема «Води суходолу. Річки»

– Тема «Життя в морях та океанах. Океан та людина»

– Тема «Значення вод суходолу для природи та людини. Охорона вод Світового океану і суходолу»

– Тема «Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі. Людські раси»

– Тема «Кількість населення на Землі. Розселення населення на Землі. Людські раси»

– Тема «Кількість та розміщення населення на Землі. Людські раси»

– Тема «Кількість і розміщення населення Землі. Держави світу» Презентація + тематичне оцінювання

– Тема «Льодовики та багаторічна мерзлота» (Варіант 2)

– Тема «Льодовики та багаторічна мерзлота» (Варіант 3)

– Тема «Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків. Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти»

– Тема «Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу»

– Тема «Озера. Штучні водойми і водотоки» + Презентація

– Тема «Озера»

– Тема «Озера» (Варіант 2)

– Тема «Озера» (Варіант 3) + тренувальні тести

– Тема «Природні зони Землі»

– Тема «Природні зони» (Варіант 2)

– Тема «Природні комплекси (ландшафти) як наслідок взаємозв’язків компонентів природи»

– Тема «Природні комплекси. Географічна оболонка» (Варіант 2)

– Тема «Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води»

– Тема «Робота і характер течії річок»

– Тема «Рухи води у Світовому океані»

– Тема «Складові біосфери» (Варіант 2)

–     Тема «Ґрунти. Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів» (Варіант 3)

 

     Географія. 7 клас 

Дослідження «Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі»

Підсумкова контрольна робота з розділів V і VІ (Океани. Вплив людини на природу материків і океанів)

Самостійна робота з теми «Євразія»

Тема "Євразія"

Тема "Води суходолу Євразії. Найбільші річки"

Тема "Кліматичні пояси і типи клімату Євразії"

Тема "Рельєф та корисні копалини Євразії"

Тема «Індійський океан»

Тема «Атлантичний океан»

Тема «Використання природних багатств материків та океанів»

Тема «Висотна поясність гір Євразії. Зміна природи материка людиною»

Тема «Внутрішні води Євразії. Річки» (Варіант 2)

Тема «Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО»

Тема «Кліматичні пояси та типи клімату Євразії» (Варіант 2)

Тема «Найбільші держави Європи та Азії»

Тема «Населення Євразії» + Презентація до теми

Тема «Населення та політична карта Євразії»

Тема «Населення і політична карта Євразії» + тренувальні тести

Тема «Озера. Сучасне зледеніння та багаторічна мерзлота Євразії» (Варіант 2)

Тема «Озера. Сучасне зледеніння та багаторічна мерзлота Євразії»

Тема «Природні зони Євразії» (Варіант 2)

Тема «Природні зони Євразії»

Тема «Північний Льодовитий океан»

Тема «Тихий океан. Клімат і води»

Тема «Тихий океан: географічне положення, тектонічна будова та острови»

Тема «Узагальнення та систематизація знань з теми «Євразія»

Тематичне оцінювання з розділів "Океани", "Вплив людини на природу материків і океанів"

 

     Географія. 8 клас 

– Контрольна робота з теми «Населення України та світу»

– Тема «Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні» (Варіант 2)

– Тема «Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі та Україні»

– Тема «Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України» + тренувальні тести

– Тема «Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни»

– Тема «Етнічний та релігійний склад населення» + Презентація і завдання

– Тема «Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське і сільське населення»

– Тема «Кількість населення в світі та Україні. Зміна кількості населення в світі та Україні.»

– Тема «Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків в світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика»

– Тема «Механічний рух населення: причини і види міграцій» (Варіант 2)

– Тема «Міське і сільське населення» (Варіант 2)

– Тема «Природа й населення свого адміністративного регіону»

– Тема «Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа» + Презентація

– Тема «Природокористування. Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні»

– Тема «Природокористування»

– Тема «Природокористування» (Варіант 2)

– Тема «Релігія як явище культури. Світові релігії. Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні»

– Тема «Розселення» + тренувальні тести

– Тема «Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення» (Варіант 2)

– Тема «Статевовіковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення»

– Тема «Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів»

– Тема «Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Світові міста»

– Тема «Урбанізація»

– Тема «Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції»

– Тематичний контроль навчальних досягнень з теми «Населення України та світу»

 

     Географія. 9 клас

– Тема "Транспорт України"

– Тема «Виробництво продуктів харчування у світі: сучасні тенденції, вплив глобалізації та національних традицій, взаємозв’язок з агробізнесом. Традиційні виробництва харчових продуктів окремих країн світу»

– Тема «Глобальні проблеми людства, причини їх виникнення та шляхи вирішення»

– Тема «Глобальні проблеми людства» (Презентація та завдання до теми)

– Тема «Комп’ютерне програмування. Аутсорсинг, його переваги та недоліки»

– Тема «Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я» (Варіант 2)

– Тема «Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я»

– Тема «Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Взаємозв'язок глобальних проблем»

– Тема «Торгівля в Україні. Світовий ринок товарів та послуг»

– Тема «Торгівля» + тренувальні тести

– Тема «Транспорт України» (Варіант 2)

– Тема «Транспорт світу»

– Тема «Транспорт світу» Презентація + завдання до теми

– Тема «Туризм у світі та Україні»

– Тема «Туризм» + тренувальні тести

– Тема «Узагальнення: Вторинний сектор господарства», «Третинний сектор: Транспорт»

– Тема «Фінансові послуги. Комп’ютерне програмування. Аутсорсинг»

– Тема «Фінансові послуги. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Країни-офшори»

– Тема «Харчова промисловість України» + Презентація

– Тема «Харчова промисловість»

 

     Географія. 10 клас

– Тема Практична робота №6 «Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економічного розвитку»

– Підсумкова контрольна робота за розділами: V «Африка» і VІ «Україна в міжнародному просторі»

– Тема "Канада"

– Тема «Єгипет»

– Тема «Австралія»

– Тема «Америка. Загальна характеристика регіону»

– Тема «Бразилія»

– Тема «Бразилія» + Практична робота №6

– Тема «Загальна характеристика Африки» (Урок 1)

– Тема «Канада» (Варіант 2)

– Тема «Країни Америки. Канада. Бразилія» + перевірочні тести

– Тема «Країни Америки. США» + перевірочні тести

– Тема «Країни Африки. Єгипет. ПАР»

– Тема «Мікронезія, Меланезія, Полінезія»

– Тема «Особливості географічного положення Америки. Склад регіону»

– Тема «Особливості географічного положення Африки. Природні умови і ресурси. Населення»

– Тема «Особливості економіки країн Америки»

– Тема «Особливості економіки країни Африки»

– Тема «Природні умови і ресурси Америки. Населення регіону»

– Тема «Південно-Африканська Республіка»

– Тема «Сполучені Штати Америки»

– Тема «Україна в геополітичному вимірі»

– Тема Практична робота №7 «Позначення на к. к. Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центрів їх переробки, основних транспортних магістралей та портів експортування»

 

     Географія. 11 клас 

– Тема «Виробництво сільськогосподарської продукції у світі. Видобування й споживання мінеральних ресурсів. Практична робота №8»

– Тема «Географічні складники політичної географії: географічний простір, території, географічні місця. Геополітика, її складові».

– Тема «Економіка України в міжнародному поділі праці»

– Тема «Міжнародні транспортні коридори на території України. Місце України на світовому ринку інвестицій та запозичень»

– Тема «Населення України» + Практична робота №9

– Тема «Поняття «Глобальна економіка» (Варіант 2)

– Тема «Поняття «Глобальна економіка». Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, інформаційно-технологічних послуг»

– Тема «Суспільна географія України» + тренувальні тести

– Тема «Сучасна географія виробництва транспортних засобів, електроніки, фармацевтичної продукції, текстилю, одягу, взуття. Надання послуг»

– Тема «Сучасні транспортно-логістичні системи як інфраструктурний каркас глобальної економіки. Світовий ринок інвестицій та фінансів. Туризм. Формування «інформаційного суспільства»

– Тема «Українська держава і територія держави України»

– Підготовка до ЗНО, практичні завдання і задачі (Варіант 1)

– Підготовка до ЗНО, практичні завдання і задачі (Варіант 2)

– Підготовка до ЗНО, практичні завдання і задачі (Варіант 3)

 

     Також пропонуємо вашій увазі розробки навчальних занять з географії для організації дистанційного навчання учнів, які підготовлені педагогами Київщини у 2020/2021 н. р., які можна переглянути за покликаннями:

Географія 6 клас: https://geographer.com.ua/content/geografiya-6-klas-0

Географія 7 клас: https://geographer.com.ua/content/geografiya-7-klas-0

Географія 8 клас: https://geographer.com.ua/content/geografiya-8-klas-0

Географія 9 клас: https://geographer.com.ua/content/geografiya-9-klas-0

Географія 10 клас: https://geographer.com.ua/content/geografiya-10-klas-0

Географія 11 клас: https://geographer.com.ua/content/geografiya-11-klas | 12.07.2021 | Переглядів: 2156 | Коментарів: 0 | детальніше

Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти


Категорія: Нормативні документи | 12.07.2021 | Переглядів: 917 | Коментарів: 0 | детальніше