Меню

Архів

Вересень 2021 (15)
Серпень 2021 (28)
Липень 2021 (3)
Червень 2021 (7)
Травень 2021 (16)
Квітень 2021 (28)

Пошук

Опитування

Оцініть сайт

   
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Корисні посилання

Наказ від 13.07.2021 №813 Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти


Категорія: Початкова освіта | 01.09.2021 | Переглядів: 18 | Коментарів: 0 | детальніше

Організація дистанційного навчання учнів з географії


Категорія: Природничо-математичний напрямок

Совенко В.В.,

завідувач відділу географії, економіки та краєзнавства КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»

 

     Для забезпечення дистанційного навчання учнів можна використовувати власні вебресурси (блоги, соціальні мережі, електронну пошту, інстру­менти цифрового навчання https://miyklas.com.ua/, www.edmodo.com); Google-сервіси (Classroom) або веб-ресурс закладу освіти. Якщо в класі невелика кількість учнів й існує можливість спілкування в реальному часі, пропонуємо використати можливості скайп-зв’язку, як для проведення навчальних занять, так і надання окремих консультацій. Для проведення онлайн-зустрічей з більшою кількістю учнів (уроки, лекції, вебінари, індивідуальне й групове консультування та інші форми взаємодії зі здобувачами освіти), краще скористатися можливостями Zoom або  Google Meet.  Джерельною базою навчального матеріалу, який мають опанувати учні, можуть бути підручники, робочі зошити (якщо вони використовуються вчителем), власноруч розроблені матеріали та матеріали інших авторів, які можна підібрати на сайтах https://naurok.com.ua/, https://osvitoria.media/, http://metod-bank.com.ua/, https://learningapps.org/, https://www.classtime.com/uk/, http://prosvitcenter.org/, http://virtualschool.org.ua, http://disted.edu.vn.ua/ тощо.  Для інтерактивного опитування школярів дуже зручною є платформу Classtime. Classtimeце онлайн-сервіс для миттєвої перевірки навчальних досягнень учнів за допомогою тестів. Такі тестування можна проводити як в синхронному так і в асинхронному режимі. Цей сервіс доступний українською мовою і має зручний інтерфейс.

     Також для організації дистанційного навчання учнів пропонуємо використовувати й інші освітні вебресурси та онлайн-платформи, віртуальні класні кімнати, мультимедійні матеріали, навчальні відеофільми, відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо, інтерактивні вправи, «віртуальні дошки».

     Для отримання зворотного зв’язку пропонуємо використовувати електронну пошту, онлайн-тестування тощо.

     Сайти, які можна використовувати для дистанційного навча­ння географії: www.geograf.com.ua; www.classtime.com; www.LearningApps.org; https://geographer.com.ua/book

     Окрім того, запропонуйте учням повправлятися у розв’язуванні тестових завдань з метою самостійної перевірки рівня розвитку предметної компетентності. Використати для цього можна матеріали сайту https://www.znonasharu.org.ua.

 

     Розробки навчальних занять з географії 

     Дистанційне навчання з географії – це можливість навчатися та розвивати свої компетентності в домашніх, комфортних умовах.

     Педагоги Київської області підготували розробки навчальних занять з географії (6-11 класи) для дистанційного навчання учнів. У розробках занять запропоновано різноманітні інтерактивні завдання, презентації, світлини, відеофрагменти, тести тощо.

     Усі матеріали згруповані за класами й темами відповідно до навчальних програм та календарно-тематичного планування і розміщені за покликанням: https://cutt.ly/aapHddU


     Географія. 6 клас 

– Тема «Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі»

– Контрольна робота з теми «Гідросфера»

– Тема «Болота, особливості їх утворення та поширення. Штучні водойми і водотоки: ставки, водосховища, канали»

– Тема «Підземні води» (Варіант 2)

– Тема «Узагальнюючий урок з теми «Гідросфера»

– Тема «Болота. Штучні водойми та водотоки» (Варіант 2)

– Тема «Болота» (Варіант 3) + тренувальні тести

– Тема «Біосфера та ґрунти» + Презентація та тематичне оцінювання

– Тема «Біосфера. Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі»

– Тема «Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів»

– Тема «Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив. Карта ґрунтів» (Варіант 2)

– Тема «Води суходолу. Річки» + Презентація

– Тема «Води суходолу. Річки»

– Тема «Життя в морях та океанах. Океан та людина»

– Тема «Значення вод суходолу для природи та людини. Охорона вод Світового океану і суходолу»

– Тема «Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі. Людські раси»

– Тема «Кількість населення на Землі. Розселення населення на Землі. Людські раси»

– Тема «Кількість та розміщення населення на Землі. Людські раси»

– Тема «Кількість і розміщення населення Землі. Держави світу» Презентація + тематичне оцінювання

– Тема «Льодовики та багаторічна мерзлота» (Варіант 2)

– Тема «Льодовики та багаторічна мерзлота» (Варіант 3)

– Тема «Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків. Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти»

– Тема «Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу»

– Тема «Озера. Штучні водойми і водотоки» + Презентація

– Тема «Озера»

– Тема «Озера» (Варіант 2)

– Тема «Озера» (Варіант 3) + тренувальні тести

– Тема «Природні зони Землі»

– Тема «Природні зони» (Варіант 2)

– Тема «Природні комплекси (ландшафти) як наслідок взаємозв’язків компонентів природи»

– Тема «Природні комплекси. Географічна оболонка» (Варіант 2)

– Тема «Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води»

– Тема «Робота і характер течії річок»

– Тема «Рухи води у Світовому океані»

– Тема «Складові біосфери» (Варіант 2)

–     Тема «Ґрунти. Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів» (Варіант 3)

 

     Географія. 7 клас 

Дослідження «Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі»

Підсумкова контрольна робота з розділів V і VІ (Океани. Вплив людини на природу материків і океанів)

Самостійна робота з теми «Євразія»

Тема "Євразія"

Тема "Води суходолу Євразії. Найбільші річки"

Тема "Кліматичні пояси і типи клімату Євразії"

Тема "Рельєф та корисні копалини Євразії"

Тема «Індійський океан»

Тема «Атлантичний океан»

Тема «Використання природних багатств материків та океанів»

Тема «Висотна поясність гір Євразії. Зміна природи материка людиною»

Тема «Внутрішні води Євразії. Річки» (Варіант 2)

Тема «Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО»

Тема «Кліматичні пояси та типи клімату Євразії» (Варіант 2)

Тема «Найбільші держави Європи та Азії»

Тема «Населення Євразії» + Презентація до теми

Тема «Населення та політична карта Євразії»

Тема «Населення і політична карта Євразії» + тренувальні тести

Тема «Озера. Сучасне зледеніння та багаторічна мерзлота Євразії» (Варіант 2)

Тема «Озера. Сучасне зледеніння та багаторічна мерзлота Євразії»

Тема «Природні зони Євразії» (Варіант 2)

Тема «Природні зони Євразії»

Тема «Північний Льодовитий океан»

Тема «Тихий океан. Клімат і води»

Тема «Тихий океан: географічне положення, тектонічна будова та острови»

Тема «Узагальнення та систематизація знань з теми «Євразія»

Тематичне оцінювання з розділів "Океани", "Вплив людини на природу материків і океанів"

 

     Географія. 8 клас 

– Контрольна робота з теми «Населення України та світу»

– Тема «Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні» (Варіант 2)

– Тема «Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі та Україні»

– Тема «Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України» + тренувальні тести

– Тема «Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни»

– Тема «Етнічний та релігійний склад населення» + Презентація і завдання

– Тема «Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське і сільське населення»

– Тема «Кількість населення в світі та Україні. Зміна кількості населення в світі та Україні.»

– Тема «Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків в світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика»

– Тема «Механічний рух населення: причини і види міграцій» (Варіант 2)

– Тема «Міське і сільське населення» (Варіант 2)

– Тема «Природа й населення свого адміністративного регіону»

– Тема «Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа» + Презентація

– Тема «Природокористування. Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні»

– Тема «Природокористування»

– Тема «Природокористування» (Варіант 2)

– Тема «Релігія як явище культури. Світові релігії. Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні»

– Тема «Розселення» + тренувальні тести

– Тема «Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення» (Варіант 2)

– Тема «Статевовіковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення»

– Тема «Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів»

– Тема «Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Світові міста»

– Тема «Урбанізація»

– Тема «Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції»

– Тематичний контроль навчальних досягнень з теми «Населення України та світу»

 

     Географія. 9 клас

– Тема "Транспорт України"

– Тема «Виробництво продуктів харчування у світі: сучасні тенденції, вплив глобалізації та національних традицій, взаємозв’язок з агробізнесом. Традиційні виробництва харчових продуктів окремих країн світу»

– Тема «Глобальні проблеми людства, причини їх виникнення та шляхи вирішення»

– Тема «Глобальні проблеми людства» (Презентація та завдання до теми)

– Тема «Комп’ютерне програмування. Аутсорсинг, його переваги та недоліки»

– Тема «Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я» (Варіант 2)

– Тема «Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я»

– Тема «Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Взаємозв'язок глобальних проблем»

– Тема «Торгівля в Україні. Світовий ринок товарів та послуг»

– Тема «Торгівля» + тренувальні тести

– Тема «Транспорт України» (Варіант 2)

– Тема «Транспорт світу»

– Тема «Транспорт світу» Презентація + завдання до теми

– Тема «Туризм у світі та Україні»

– Тема «Туризм» + тренувальні тести

– Тема «Узагальнення: Вторинний сектор господарства», «Третинний сектор: Транспорт»

– Тема «Фінансові послуги. Комп’ютерне програмування. Аутсорсинг»

– Тема «Фінансові послуги. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Країни-офшори»

– Тема «Харчова промисловість України» + Презентація

– Тема «Харчова промисловість»

 

     Географія. 10 клас

– Тема Практична робота №6 «Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економічного розвитку»

– Підсумкова контрольна робота за розділами: V «Африка» і VІ «Україна в міжнародному просторі»

– Тема "Канада"

– Тема «Єгипет»

– Тема «Австралія»

– Тема «Америка. Загальна характеристика регіону»

– Тема «Бразилія»

– Тема «Бразилія» + Практична робота №6

– Тема «Загальна характеристика Африки» (Урок 1)

– Тема «Канада» (Варіант 2)

– Тема «Країни Америки. Канада. Бразилія» + перевірочні тести

– Тема «Країни Америки. США» + перевірочні тести

– Тема «Країни Африки. Єгипет. ПАР»

– Тема «Мікронезія, Меланезія, Полінезія»

– Тема «Особливості географічного положення Америки. Склад регіону»

– Тема «Особливості географічного положення Африки. Природні умови і ресурси. Населення»

– Тема «Особливості економіки країн Америки»

– Тема «Особливості економіки країни Африки»

– Тема «Природні умови і ресурси Америки. Населення регіону»

– Тема «Південно-Африканська Республіка»

– Тема «Сполучені Штати Америки»

– Тема «Україна в геополітичному вимірі»

– Тема Практична робота №7 «Позначення на к. к. Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центрів їх переробки, основних транспортних магістралей та портів експортування»

 

     Географія. 11 клас 

– Тема «Виробництво сільськогосподарської продукції у світі. Видобування й споживання мінеральних ресурсів. Практична робота №8»

– Тема «Географічні складники політичної географії: географічний простір, території, географічні місця. Геополітика, її складові».

– Тема «Економіка України в міжнародному поділі праці»

– Тема «Міжнародні транспортні коридори на території України. Місце України на світовому ринку інвестицій та запозичень»

– Тема «Населення України» + Практична робота №9

– Тема «Поняття «Глобальна економіка» (Варіант 2)

– Тема «Поняття «Глобальна економіка». Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, інформаційно-технологічних послуг»

– Тема «Суспільна географія України» + тренувальні тести

– Тема «Сучасна географія виробництва транспортних засобів, електроніки, фармацевтичної продукції, текстилю, одягу, взуття. Надання послуг»

– Тема «Сучасні транспортно-логістичні системи як інфраструктурний каркас глобальної економіки. Світовий ринок інвестицій та фінансів. Туризм. Формування «інформаційного суспільства»

– Тема «Українська держава і територія держави України»

– Підготовка до ЗНО, практичні завдання і задачі (Варіант 1)

– Підготовка до ЗНО, практичні завдання і задачі (Варіант 2)

– Підготовка до ЗНО, практичні завдання і задачі (Варіант 3)

 

     Також пропонуємо вашій увазі розробки навчальних занять з географії для організації дистанційного навчання учнів, які підготовлені педагогами Київщини у 2020/2021 н. р., які можна переглянути за покликаннями:

Географія 6 клас: https://geographer.com.ua/content/geografiya-6-klas-0

Географія 7 клас: https://geographer.com.ua/content/geografiya-7-klas-0

Географія 8 клас: https://geographer.com.ua/content/geografiya-8-klas-0

Географія 9 клас: https://geographer.com.ua/content/geografiya-9-klas-0

Географія 10 клас: https://geographer.com.ua/content/geografiya-10-klas-0

Географія 11 клас: https://geographer.com.ua/content/geografiya-11-klas | 12.07.2021 | Переглядів: 30 | Коментарів: 0 | детальніше

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ПРИРОДОЗНАВСТВА (5 КЛАС) В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ


Категорія: Природничо-математичний напрямок

Довгань А.І.

 

     Педагоги Київської області підготували розробки навчальних занять з природознавства (5 клас) для дистанційного навчання учнів. У розробках занять запропоновано різноманітні інтерактивні завдання, презентації, світлини, відеофрагменти, тести тощо.

     Усі матеріали згруповані за темами відповідно до навчальної програми з предмета та календарно-тематичного планування і розміщені за покликанням:

https://geographer.com.ua/content/konspekti-urokiv-z-prirodoznavstva 

     На уроках природознавства у 5 класі проєктна діяльність виступає засобом формування й оцінювання предметних компетент­ностей. Учні мають робити проєкт самостійно (від планування до презентування), проте з обов’язковим супроводом учителя та можли­вістю постійного консультування з ним. Рівень їхньої самостійності та завдання для виконання визначає вчитель.

     Також можна деякі проєкти з природознавства проводити як міжпредметні, наприклад з інформатикою, математикою, мовою і літературою та історією. Можна узгодити з учителями інших предме­тів, які працюють в цьому класі і також виконують з учнями проєкти, спільні вимоги щодо наскрізних умінь учнів, які формуються і розви­ваються при виконанні ними проєктів. Це значно зекономить час і під­ви­щить рівень здобутих учнями ключових компетент­ностей.

     Опис усіх проєктів і орієнтовні методичні рекомендації для вчи­те­лів, допоміжні матеріали для учнів, форми оцінювання, які учні і вчи­телі можуть застосовувати для відслідковування поступу в навча­нні й підсумкового оцінювання продуктів проєктів і очікуваних на­вчаль­них результатів, розміщено на електронному ресурсі http://prirodaprojects.blogspot.com/

     Зважаючи на це, пропонуємо для самостійного опанування та­кий навчальний матеріал та виконання проєктних робіт. Результати досліджень учні можуть представляти у формі мультимедійної презен­та­ції, буклету, газети, постеру, фотоколажу, ілюстрованої розповіді.

     Пропонуємо зразок орієнтовного плану роботи.

 

Навчальний матеріал

Теми практичних та проєктних робіт

Тема 1. Земля як планета

Форма і розміри Землі.

Рухи Землі. Пори року.

Способи зображення Землі.

Ґрунт, його значення і властивості.

Повітря – суміш газів. Значення повітря.

Властивості повітря.

Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кологообіг води.

Вода – розчинник.

Розчини у природі.

Значення води у природі.

Використання води людиною.

Навчальний проєкт: 

Наш дім - Сонячна система 

 

Опис орієнтовних завдань та хід виконання проєкту можна проглянути за покликанням:

https://cutt.ly/japGlOr

 

 

 

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів

Різноманітність організмів:
Рослини, Тварини, Гриби, Бактерії.

Практичне заняття.

Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомо­гою атласів-визначників, електронних колекцій.

Тема 3. Людина на планеті Земля

Людина – частина природи.

Зв’язок людини з природою.

Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.

Екологічні проблеми та їх розв’я­зу­вання (збереження біологічного різноманіття.

Охорона природи.

Червона книга України. Заповід­ники, заказники, національні пар­ки та їхнє значення для збереже­ння природи Землі

Навчальний проєкт: 

Викидати не можна перетворювати 

Опис орієнтовних завдань та хід виконання проєкту можна проглянути за покликанням:

https://cutt.ly/gapGR1k

 

     Всеукраїнська школа on-line (МОН України)

     Онлайн-курс з природознавства для 5-го класу розповість про те, як влаштована нежива природа. Досліджуватиметься космос, наша Галактика та супутник Землі – Місяць. Після цього увага зосереджується на нашій планеті. Досліджується зміна сезонів, будова земної кулі та експериментально визначається склад ґрунту, властивості води та повітря.  

     Посилання для реєстрації: https://lms.e-school.net.ua/courses/course-v1:UIED+Natural-science-5th-grade+2020/about 

 

     Розробки уроків та навчальні матеріали до курсу «Природознавство. 5 клас».

     Корисні посилання:

https://naurok.com.ua/biblioteka/prirodoznavstvo/klas-5

https://osvita.ua/school/lessons_summary/nature/

http://yanahomyachenko.blogspot.com/p/blog-page_11.html

https://subject.com.ua/lesson/nature/5klas/index.html

http://oleksportugalski.blogspot.com/2018/09/5-2018_12.html

http://alla-moroz.com/blog/rozrobki_urokiv_prirodoznavstvo_5_klas_za_onovlenoju_programoju/2017-07-04-265

https://www.schoollife.org.ua/category/fajly/konspekty-urokiv-pryrodoznavstva-5-klas/

https://www.slideshare.net/ssuser491ed5/5-62616432 | 10.04.2021 | Переглядів: 12 | Коментарів: 0 | детальніше

Організація освітнього процесу з предметів освітньої галузі «Мистецтво» в умовах дистанційного навчання


Категорія: Художньо-естетичний цикл

Світлана Ковальова,

доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук, доцент; 

Оксана Логімахова,

завідувач відділу предметів художньо-естетичного циклу КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»

 

     З метою організації ефективного дистанційного навчання учнів у процесі вивчення предметів освітньої галузі «Мистецтво» рекомендуємо добірку онлайн ресурсів, платформ, навчальних курсів, мікрокурсів, вебінарів, спеціальних інформаційних цифрових матеріалів, публікацій, посібників тощо.

     Публікації, посібники, мікрокурси для самоосвіти вчителів мистецтва

     Радимо самостійно опрацювати зміст посібника «Організація дистанційного навчання в школі: методичні рекомендації»:, матеріали якого підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах проекту «Організація дистанційного навчання в школі, звернути увагу на рекомендовані корисні посилання, присвячені розкриттю сучасних питань теорії і практики дистанційного навчання, узагальненню досвіду учителів—практиків, використання яких є джерелом та стимулом цікавих і новаторських ідей, наприклад,

Як технічно організувати дистанційне навчання — покрокова інструкція

35 інструментів для дистанційного навчання — добірка НУШ

Чотири сервіси, які допоможуть організувати дистанційне навчання

Як працювати в Google-клас: покрокова інструкція

Усе в одному місці: як програма Discord допоможе організувати дистанційне навчання

-  Як організувати дистанційне навчання для дітей з ООП.

     У практиці дистанційного навчання доцільно використати матеріали, методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання, підготовлених науково-педагогічними працівниками Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», й, зокрема матеріали щодо технічного забезпечення дистанційного навчання та створення комунікативного простору для організації дистанційного навчання, а також фахові методичні рекомендації Ковальової С.В., Логімахової О.А. щодо організації освітнього процесу з предметів освітньої галузі «Мистецтво» в умовах дистанційного навчання.

     Пропонуємо ознайомитись із науково-методичним, цифровим досвідом автора підручників, комплексів із мистецьких предметів у закладах загальної середньої освіти, й зокрема із публікацією «Дистанційний курс «Методика викладання мистецтва в початкові школі на засадах НУШ», у якій висвітлено особливості організації дистанційного навчання вчителів на засадах НУШ як новітнього засобу професійного саморозвитку сучасного вчителя мистецтва, розкрито сутність цифрових технологій, інструментів та ресурсів. Описано можливості додатків Google для обміну досвідом учасників дистанційного курсу. Представлено опис інтерактивних дощок, онлайн-сервісів та редакторів для роботи зі звуком та відео. Зазначено шляхи удосконалення дистанційного та змішаного навчання на засадах НУШ для вчителів, що викладають курс у початковій школі. № 3 (93) (2019): Мистецтво та освіта.

     Не залишать байдужими сучасні змістовні матеріали архіву унікального фахового журналу «Мистецтво і освіта», присвяченого педагогічно-мистецькій інноватиці, висвітленню теорії й практики загальної мистецької освіти, особливостям естетичного пізнання й освоєння світу тощо.

     Мікрокурс про ефективне використання онлайн-ресурсів на предметах художньо-естетичного циклу збагатить практику дистанційного навчання вчителів мистецтва.

 

     Загальні вебтехнології, он-лайн платформи та програмні засоби для організації дистанційного освітнього процесу

     Платформа Google Classroom – це інструмент, що пов’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, допомагає створювати і впорядковувати завдання, виставляти оцінки, коментувати і організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу або в режимі дистанційного навчання.

     Платформа Moodle – безкоштовна відкрита система управління дистанційним навчанням. Дозволяє використовувати широкий набір інструментів для освітньої взаємодії вчителя, учнів та адміністрації закладу освіти. Зокрема надає можливість представлення навчального матеріалу у різних форматах (текст, презентація, відеоматеріал, веб-сторінка; урок сукупність веб-сторінок з можливим проміжним виконанням тестових завдань); здійснення тестування та опитування школярів з використанням запитань закритого (множинний вибір правильної відповіді та співставлення) і відкритого типу; виконання завдань учнями з можливістю пересилання відповідних файлів тощо.

     Хмарні сервіси (Office365, Google) для спільної роботи учнів та вчителя.
Хмарний сервіс Google Диск надає можливості створення багатофункціонального користувацького середовища, надзвичайно продуктивного та зручного для учнів та вчителів.

     Додаток TeacherKit – Class manager

     Додаток можна порівняти з віртуальним навчальним закладом:

- педагог може створити кілька класів чи груп, у яких проводити заняття (вони позначаються у вигляді дверей з табличками). Для того, щоб потрапити до класу, слід зайти у ті чи інші двері;

- у кожному класі – список учнів. Додати їх у список можна з допомогою позначки «+», додати з телефонної книги або сфотографувати та відзначити кожного учня;

-  доступні 4 розділи: список учнів, інформація про відвідування, поведінку та журнал для контролю успішності;

-  є можливість надіслати повідомлення усім учням чи батькам (наприклад, повідомити про батьківські збори чи інше).

     Віртуальна інтерактивна дошка Padlet. Ресурс може використовуватися:

- як майданчик для групової роботи для проведення «мозкового штурму», узагальнення та систематизації знань, рефлексії;

- для розміщення навчальної інформації, практичних завдань;

- для організації спільного онлайн виконання домашнього завдання;

- для розміщення ідей проєктів та їхнє онлайн обговорення;

- як інструмент організації спільної діяльності учнів.

     Google Форми – редактор Google Диску для створення, редагування та заповнення форм з будь-якого пристрою для збору й упорядкування різноманітних даних. Популярний та простий інструмент для організації онлайн-опитування, тесту­вання, створення реєстраційних форм для подій.

     Kahoot навчальна платформа з вправами-іграми та можливістю створення змагань між учнями. Гру можна створити на комп'ютері чи в додатку і відправити посилання учням. Є можливість підключатися та грати в режимі реального часу з іншими гравцями у 180+ країнах світу. Процес перевірки розуміння, або обговорення якогось питання перетвориться в справжню захоплюючу гру!

     Для роботи потрібно мати комп'ютер, проектор та смартфони у дітей в класі

     Learningapps – популярний сервіс з навчальними інтерактивними вправами. Конструктор Learningapps призначений для розробки, зберігання інтерактивних завдань з різних предметних дисциплін, за допомогою яких учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню їх пізнавального інтересу.

     Додаток Edmodo
     Веб-додаток Edmodo – освітній сайт, який являє собою усічену соціальну мережу за типом Facebook, яка дозволяє спілкуватися вчителям та учням, об'єднавшись навколо процесу навчання у школі.

     Сервіс Mentimeter
     Cервіс для створення та проведення опитувань. Вчитель у кілька кліків може завантажити на сайт одне чи декілька запитань. А потім дає учням посилання з кодом доступу чи можливість сканувати QR-код. (Важливе уточнення — сервіс не персоніфікований (вчитель не бачить, хто з учнів як відповів). Тому для оцінювання успішності не підійде). Однак може допомогти відслідкувати динаміку засвоєння матеріалу, оскільки результати кожного опитування зберігаються. А учні відповідають більш розкуто, коли знають, що за неправильну відповідь ніхто не дорікатиме.

 

     Цифрові навчальні матеріали для забезпечення дистанційного навчання на уроках мистецтва

     Цифровий навчальний матеріал – це навчальний матеріал, що поширюється в цифровому вигляді (наприклад, презентація, відео, аудіо, інтерактивні завдання, тест тощо), містить текст, графічні та мультимедійні елементи, і може бути інтерактивним. 

     Вашій увазі пропонуємо добірку відео – експрес уроків, відео-матеріалів майстер-класів, блогів, вебінарів, присвячених розкриттю тем програм освітньої галузі «Мис­те­цтво», актуальних проблем реалізації ідей НУШ на принципах компетентнісного підходу, нових типових програм Державного стандарту загальної середньої освіти, особливостей змісту та структури нових підручників з інтегрованого курсу «Мистецтво тощо.»

 

     Фахові електронні посилання:

https://www.youtube.com/watch?v=rQpqlEmNeMI про одне із найяскравіших явищ, яке виявилося в літературі, живописі й музиці, - імпресіонізм. Як же воно виникло? Звідки взялося таке блискуче сузір’я митців, які називали себе імпресіоністами?»

https://www.youtube.com/watch?v=rQpqlEmNeMI присвячений історії розвитку символізму.

Електронний додаток Л. Масол до підручника «Мистецтво» для учнів 3 класу.

Група мистецька мозаїка

Група вчителів мистецтва у «Збережемо галузь мистецтво в школі»

Дистанційне навчання учнів з мистецької освітньої галузі з підручниками Кондратової Л.Г.

Дистанційне навчання з мистецтва вчителя Охотницької Н.П.

Блог учителя музичного мистецтва Наталії Скакун

Блог вчителя мистецтва СвітланиТунік

Дистанційне навчання учнів 1-7 класу з предметів освітньої галузі «Мистецтво»

Дистанційний урок музичного мистецтва за темою «Тричастинна будова музики». 3 клас

Урок музичного мистецтва для учнів 4 класу «Мандрівка до Угорщини»

Ютуб канал відеоматеріалів до уроків за підручниками Л. Аристової

Презентації до уроків музичного мистецтва

Інтернет-спільнота «Цікаве до уроків музичного мистецтва»

Українські народні музичні інструменти

 

     Мистецькі вебінари автора нових підручників з інтегрованого курсу «Мистецтво» Л. Кондратової

4 клас

8 клас

Вебінари Л. Кондратової, присвячені розкриттю ідей, структури, та змісту підручників з мистецтва

3 клас 

4 клас 

8 клас

Майстер-клас Л. Масол про використання методу "фасилітованої дискусії" на уроках мистецтва.

Вебінар про методичні прийоми викладання мистецтва в 3-4 класах НУШ.

Вебінар про зміст і технології викладання інтегрованого курсу "Мистецтво" у школі

Всеукрїнський вебінар про інновації в мистецькій освітній галузі: теорія в практиці.

 

     Викладені вище інформаційні матеріали – це лише частинка дистанційного світу вебресурсів, які дають можливість створити вчителям мистецтва індивідуально-непов­торну траєкторію мистецько-педагогічної діяльності, організувати якісний ефективний процес дистанційного навчання, спрямованого на здобуття учнями якісної загальної мистецької освіти, становлення компетентних, ерудованих, культурно освічених, інноваційно спрямованих особистостей, випускників Нової української школи, здатних до художнього пізнання й естетичного перетворення світу, здобуття нових мистецьких вражень, формування стійкого усвідомленого інтересу до мистецької творчості. | 10.04.2021 | Переглядів: 8 | Коментарів: 0 | детальніше

Організація освітнього процесу з трудового навчання (технологій) в умовах дистанційного навчання


Категорія: Для вчителів трудового навчання

Олена Сацюк,

завідувач відділу трудового навчання та технологій

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти

педагогічних кадрів»

 

     Для організації освітнього процесу з трудового навчання (технологій) в умовах дистанційного навчання в період карантинних заходів насамперед пропонуємо скористатися методичними рекомендаціями, поданими у листах МОН від 23.03.2020 № 1/9-173; від 16.04.2020 № 1/9-213, а також методичними рекомендаціями «Організація дистанційного навчання в школі» (авт. А. Лотоцька, А. Пасічник), розробленими за підтримки МОН (https://cutt.ly/MynTayc).

     Для успішної реалізаціїї змісту навчальної програми з трудового навчання (технологій) рекомендуємо здійснити ущільнення програмового матеріалу такими способами:

 1. Самостійно спланувати виконання навчальних програм «Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи» (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 та «Технології. 10-11 класи (рівень стандарту)», затвердженої наказом МОН України від 23.10.2017 №1407.
 2. Ущільнити кількість годин на опанування поточного та наступного проєктів. Кількість годин на виконання проєктів може бути змінено за рахунок використання резерву часу.
 3. Організувати дистанційне навчання учнів відповідно до календарно-тематичного планування предмета на II семестр поточного навчального року.
 4. Рекомендувати учням спростити конструкцію та технологію виготовлення об’єктів проєктно-технологічної діяльності.
 5. Зменшити кількість технологій на їх виготовлення (основну та додаткові).
 6. Консультації стосовно процесу роботи над всіма проєктами у кожному класі (мінімаркетингові дослідження, зображення виробів: малюнок, ескіз, кресленик, схема, технологічні особливості їх виготовлення тощо) організовувати та проводити з використанням інтернет-ресурсів, що дозволяють забезпечити індивідуалізацію і диференціацію навчання.
 7. Для організації дистанційного навчання використовувати:

- навчальну та методичну літературу з трудового навчання (технологій), рекомендовану МОН, зазначену в «Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України», що розміщений на офіційних сайтах Міністерства, Інституту модернізації змісту освіти URL ;

- різні освітні вебресурси та онлайн-платформи, віртуальні класні кімнати, мультимедійні матеріали, навчальні відеофільми, відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів; інтерактивні вправи, «віртуальні дошки».

     В умовах нового формату освітньої діяльності в Україні рекомендуємо вчителям вдосконалювати свої цифрові компетентності. Актуальною формою навчання можуть стати записи відео з всеукраїнської онлайн-конференції вчителів трудового навчання з наступних тем:

 1. Нормативне та методичне забезпечення вчителя технологій Нової української школи.
 2. Методичні аспекти організації та проведення занять з трудового навчання у дистанційному форматі.
 3. Віртуальна дошка Padlet як інструмент візуалізації навчального матеріалу та організації співпраці.
 4. Власна публікація педагога-технолога – секрети професійного успіху.
 5. Доповнена реальність на заняттях з кулінарії в дистанційному трудовому навчанні.
 6. Екотренди сучасної технологічної освіти.
 7. Лепбук як сучаснийдидактичний засіб компетентнісного розвитку здобувачів освіти.
 8. Навчальне відео – від контент-плану до реалізації в технологічній освіті.
 9. Розвиток проєктно-технологічної компетентності здобувачів освіти.
 10. Сугестивна технологія в контексті дистанційного викладання трудового навчання.
 11. Сучасне ресурсне забезпечення шкільної майстерні запорука якісної трудової підготовки здобувачів освіти.
 12. Сучасні тенденції ручної деревообробки.
 13. Теоретико методичні аспекти використання гудзиків у проєктній діяльності здобувачів освіти Нової української школи.
 14. Хендбук сучасного уроку технологій.
 15. Шляхи подолання емоційного вигорання педагога в кризових умовах.
 16. Створення навчального відеоконтенту.

     Корисні покликання для дистанційного навчання:

1) Електронні версії підручників:

1.1. Офіційний сайт Інституту модернізації змісту освіти.

1.2. Віртуальний кабінет відділу трудового навчання КНЗ КОР «КОІПОПК».

2) Відеоматеріали:

2.1. Платформи для дистанційного навчання під час карантину, репетиторства, курсів тощо.

2.2. Інструментарій формувального оцінювання вчителя НУШ.

3) Корисні ресурси:

3.1. Трудове навчання в українській школі.

3.2. Всеукраїнський Форум: Технологічна освіта.

3.3. Світ творчості та ідей (лабораторія технологій)

3.4. Освітній проєкт «На урок».

3.5. Трудове навчання. Банк ідей для творчих проєктів. 5-11 класи.

3.6. Територія творчості: Банк ідей та пропозицій для творчих проєктів.

3.7. Трудове, технології, творчість, дизайн.

3.8. ОКТрудовичОК

3.9. Творчество, хобби, рукоделие (handmade).

3.10. Рукоділля всього світу.

3.11. Рукоделие. Мастер-классы, схемы и описание. | 10.04.2021 | Переглядів: 16 | Коментарів: 0 | детальніше

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ПРЕДМЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МИСТЕЦТВО»


Категорія: Художньо-естетичний цикл

     Освітнім проєктом «На урок» (https://naurok.com.ua/post/organizaciyadistanciyno-roboti-pid-chas-karantinu) створено безкоштовний сервіс онлайнтестів для повноцінної дистанційної перевірки знань, які здобули учні під час самостійної роботи. Створити тест ви можете за посиланням: https://naurok.com.ua/test/create.

Усі тести, створені вами, ви можете знайти за цим посиланням: https://naurok.com.ua/test/moe.

     Відеоінструкції для створення тестів та роботи з ними: https://www.youtube.com/watch?v=MtQHZTwuoHg&list=PL84BeAGplb_TnM0cObkJi_Du5yGnuBmlV

     Результати тестувань: https://naurok.com.ua/test/homework/list

     Бібліотека тестів: https://naurok.com.ua/test.

     Освітній портал «Педагогічна преса» (https://pedpresa.ua/201392-yakorganizuvaty-dystantsijne-navchannya-pid-chas-karantynu.html) пропонує такі інструменти для спільної роботи:
     Опитування та залучення групи до роботи – https://www.mentimeter.com https://get.plickers.com https://www.quizalize.com

https://nearpod.com/https://kahoot.com/ (провести контрольні роботи, зрізи знань, тести й оцінювання в ігровій формі);
https://onlinetestpad.com/ua
 – конструктор тестів, опитувань, кросвордів, ігор та комплексних завдань та сотні готових матеріалів;
https://learningapps.org/
 – готові навчальні вправи та інструменти для створення тестів, завдань;
організувати клас в працюючу спільноту з елементами гейміфікації – https://www.classdojo.com/uk-ua

https://www.edmodo.com  – освітній сайт, який являє собою усічену соціальну мережу за типом Facebook, яка дозволяє спілкуватися вчителям та учням, об’єднавшись навколо процесу навчання у школі,
https://grockit.com/
 об’єднує учнів під час навчання, що проходить курсами на цьому великому соціальному сайті.
   Цей портал пропонує відеоуроки 1-11 клас. Уроки музичного та обрадотворчого мистецтва 1-5 клас: https://pedpresa.ua/vu https://pedpresa.ua/vu

   Поради від Освіторії «Карантин: нові безкоштовні освітні можливості, які відкриті для всіх», Онлайн-курс «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів» від «Освіта.ua», перелік Google-сервісів у навчальній діяльності викладачів, матеріали до уроків музичного, образотворчого мистецтва та мистецтва вчителів області та України, авторів підручників із презентаціями та необхідними інструментами для дистанційного навчання; лінки он-лайн музеїв, мистецьких подорожей та інших корисних ресурсів, зокрема:
http://www.music.com.ua/
 – інформація про музичне життя у світі;
http://www.classic.net.ua/calendar
– події в музичному житті минулого;
http://spilka.org/propoz.php
 – сайт Національної спілки художників України;
http://www.naoma.edu.ua
 – сайт Національної Академії образотворчого мистецтва і архітектури;
http://www.fri.net.ua/loadnews
 – вільний молодіжний портал (арт-мистецтво та ін.);
http://www.storinka-m.kiev.ua/
 – новини мистецтва, статті про мистецтво, фотогалерея;
http://www.refine.org.ua/pageid
 – образотворче мистецтво у Середньовічній Європі;
http://artgreensofa.com/press-u.htm
 – мистецька галерея у Львові;
http://www.mln-gallery.kiev.ua/map/
 – віртуальна галерея;
http://triptych-gallery.org/index
 – Галерея сучасного мистецтва;
http://www.artofukraine.com/catalogue
 каталог – скульптура (галерея Пінчука та ін.);
http://kobzar.info/memories/museums/nac_museum
/ – Національний музей Тараса Шевченка;
http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/
 – картини Т.Г. Шевченка.
www.canvas.com.ua/
 – репродукції картин відомих художників.
   Також на сайті «Vivat, ART!» у рубриці «Підемо в гості» вказано адреси сайти вчителів мистецтва, якими вже опрацьовано дистанційне навчання. Для зручності вашої роботи також створено групу «Vivat, ART!» на Фейсбуці. | 05.12.2020 | Переглядів: 190 | Коментарів: 0 | детальніше