Меню

Архів

Лютий 2024 (16)
Січень 2024 (8)
Грудень 2023 (7)
Листопад 2023 (13)
Жовтень 2023 (6)
Вересень 2023 (5)

Пошук

Опитування

Оцініть сайт

   
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Корисні посилання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ (ТЕХНОЛОГІЙ) та КРЕСЛЕННЯУ 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ


Категорія: Для вчителів трудового навчання 

    Відповідно до листа Міністерства  освіти і науки України від 26.06.2015 р. № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін  у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» визначено такі особливості вивчення трудового навчання (технології) та креслення:
    типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення трудового навчання у 2015-2016 навчальному році передбачено: 
    у 5 – 6 класах – 2 год. на тиждень; 
    у 7 класах – 1 год. на тиждень; 
    у 8 класах – 2 год. на тиждень; 
    у 9 класах – 1 год. на тиждень; 
    у 10 – 11 класах (незалежно від профілю) – 1 год. на тиждень; 
    у 10 – 11 класах технологічного профілю – 6 год. на тиждень. 
    Окрім  цього,  кількість  годин  на  вивчення  навчального  предмета «Трудове навчання» в усіх класах може збільшуватись за рахунок часу варіативної складової навчальних  планів,  передбаченої  на  навчальні  предмети,  факультативи, індивідуальні  заняття  та  консультації.  Також  за  рахунок  варіативної  складової можна впроваджувати курси за вибором технологічного спрямування. 
    У  2015/2016  навчальному  році  трудове  навчання  буде  вивчатися  за  такими навчальними програмами: 
    5 – 7 класи – «Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи» (авт.: В. Сидоренко та інші), затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 585; 
    8 – 9 класи – «Трудове навчання. 5 – 9 класи» (нова редакція) (за загальною редакцією В. Мадзігона); 
    10 – 11 класи - «Технології. 10-11 класи» (авт.: А. Терещук та інші).  Всі  зазначені  навчальні  програми  та  програми  з  креслення  розміщено  на офіційному  веб-сайті  МОН  України. 
    Змістове  наповнення  навчального  предмета  «Технічна  творчість»  (для спеціалізованих  шкіл  з  навчанням  українською  мовою  і  поглибленим  вивченням предметів технічного (інженерного) циклу) може здійснюватися за рахунок курсів за вибором відповідного спрямування. 
    Особливості вивчення трудового навчання в 7 класі
    Починаючи з 2015-2016 навчального року за новою програмою навчатимуться семикласники. Програма містить обов’язкову для вивчення складову та варіативну. 
    Обов’язкова  для  вивчення  складова  обирається  школою  із  запропонованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів. 
    Для 7 класу пропонуються такі блоки: 
    Блок 1.Технологія виготовлення виробів із деревини. 
    Блок 2.Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком. 
    Освоєння  варіативних  модулів  здійснюється  на  основі  проектно-технологічної  діяльності.  Варіативні  модулі  обираються  залежно  від  матеріально-технічного  та  кадрового  забезпечення  навчального  процесу,  бажання  учнів, регіональних  традицій.  Навчальною  програмою передбачено  переліки  варіативних модулів, що можуть вивчатися учнями 5-6 класів та 7-9 класів.  Для засвоєння навчальної програми з учнями 7 класу вчителі можуть використовувати навчальний матеріал з підручників попередніх років, посібників, робочих зошитів, Інтернет-ресурсів, фахових журналів та газет тощо. При цьому використовувати варто не розділи, параграфи чи статті в цілому, а лише ті їх частини, що відповідають новій навчальній програмі, а саме її правій колонці «Державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів».
    Окремі рекомендації щодо використання джерел інформації при вивченні конкретних розділів та тем подано в таблицях.
    Таблиця 1
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із деревини

 

№ з/п

Розділи  та теми

Джерела інформації

1

Розділ 1.  Основи матеріалознавства

Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Деревина

Тема 1.2. Властивості деревини. Добір матеріалу для виготовлення виробу

Трудове навчання. Технічні види праці: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Терещук Б. М., Туташинський В. І., Загорний В. К. – К.: Генеза 2007. – 240с., §6

2

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із деревини  

Тема 2.1. Елементи графічної грамоти 

Тема 2.2. Розмічання заготовки

Тема 2.3. Пиляння деревини

Тема 2.4. Стругання деревини

Тема 2.5. Розмічання шипового з’єднання

Тема 2.6. Виготовлення шипового з’єднання

Тема 2.7. Технологія  оздоблення виробу

Трудове навчання. Технічні види праці: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Мадзігон В. М., Кондратюк Г. А., Левченко Г. Є. та ін. – К.: Педагогічна думка 2005. – 111с., §13 – 19

 

Трудове навчання. Технічні види праці: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Терещук Б. М., Туташинський В. І., Загорний В. К. – К.: Генеза 2007. – 240с., §2

 

3

Розділ 3. Основи техніки,  технологій і проектування 

 

Тема 3.1. Сучасні методи обробки деревини  

 

Трудове навчання (хлопці) - підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / Терещук А. І., Авраменко О. Б.  – К.: Літера ЛТД, 2015 рік, 140 ст. §9 на сайті http://www.litera-ltd.com.ua/

 

 

Тема 3.2. Основи проектної діяльності

Трудове навчання. Технічні види праці: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Терещук Б. М., Туташинський В. І., Загорний В. К. – К.: Генеза 2007. – 240с., §1, 3, 5

Трудове навчання (хлопці) - підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / Терещук А. І., Авраменко О. Б.  – К.: Літера ЛТД, 2015 рік, 140 ст. §10 на сайті http://www.litera-ltd.com.ua/

4

Розділ 4. Технологія побутової діяльності 

 

Тема 4.1. Основи технології малярних робіт

Трудове навчання (хлопці) - підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / Терещук А. І., Авраменко О. Б.  – К.: Літера ЛТД, 2015 рік, 140 ст. §11 на сайті http://www.litera-ltd.com.ua/

   

 

Тема 4.2. Технологія кріплення настінних предметів

Інтернет-ресурси: http://master.ucoz.co.uk/publ/remonti_i_poradi_po_roboti_z_instrumentami/8-1-0-10

http://economstroy.com.ua/sckolaremontam/2735-kriplenaiankerydlabetony.html

Трудове навчання (хлопці) - підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / Терещук А. І., Авраменко О. Б.  – К.: Літера ЛТД, 2015 рік, 140 ст. §12 на сайті http://www.litera-ltd.com.ua/

Блок  2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком

№ з/п

Розділи  та теми

Джерела інформації

1

Розділ 1.  Основи матеріалознавства 

Тема 1.1. Матеріали  природного  (тваринного)  походження, їх властивості

Трудове навчання. Обслуговуючі види праці: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Денисенко Л.І., Гнеденко О.П., Мачача Т.С. та ін. – К.: Перун 2007. – 192с., §9

2

Розділ 2. Технологія в’язання  виробів  гачком  

Тема 2.1. В’язання гачком як вид декоративно-ужиткового мистецтва 

Тема 2.2. Виготовлення виробу, в’язаного гачком

Тема 2.3. Оздоблення в’язаних виробів. Догляд за в’язаними виробами

Трудове навчання. Обслуговуючі види праці: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Денисенко Л.І. та ін. – К.:  Педагогічна думка. 2006. – 176с.  §20-22

 

Азбука домашнього господарювання: навч. посіб. з трудового навчання для учнів 5-9 кл. серед. загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій / Л. І. Денисенко. - К. : А.С.К., 1999. - 232 с. Ст. 202-216

 

Трудове навчання. Обслуговуючі види праці: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Денисенко Л.І., Гнеденко О.П., Мачача Т.С. та ін. – К.: Перун 2007. – 192с., §40-41

3

Розділ 3. Основи техніки,  технологій і проектування 

 

Тема 3.1. Швейна машина. Робота на швейній машині  

Трудове навчання. Обслуговуючі види праці: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Денисенко Л.І. та ін. – К.:  Педагогічна думка. 2005. – 176с. §19-21

 

Тема 3.2. Основи проектної діяльності

Трудове навчання. Обслуговуючі види праці: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Денисенко Л.І., Гнеденко О.П., Мачача Т.С. та ін. – К.: Перун 2007. – 192с., §2

Трудове навчання (дівчата) - підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / Терещук А. І., Медвідь О. Ю., Приходько Ю. М.  – К.: Літера ЛТД, 2015 рік, 192 ст. §14 на сайті http://www.litera-ltd.com.ua/

4

Розділ 4. Технологія побутової діяльності

Тема 4.1. Основи технології малярних робіт

Тема 4.2. Маркування споживчих товарів 

Трудове навчання (дівчата) - підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / Терещук А. І., Медвідь О. Ю., Приходько Ю. М.  – К.: Літера ЛТД, 2015 рік, 192 ст. §15, 16 на сайті http://www.litera-ltd.com.ua/

   

 

Викладання трудового навчання у 5-6 та 7 класах 

    Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять. 
    Завдяки своїй спрямованості на реалізацію принципу варіативності програма дозволяє планувати навчальний матеріал відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального про-цесу, віково-статевих особливостей учнів та їхніх інтересів. Вона містить обов’язкову для вивчення складову та варіативну складову. 
    Обов’язкова для вивчення складова обирається школою із запропонованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів. 
Для 5 класу пропонується на вибір два блоки: 
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП. 
Блок 2. Технологія виготовлення текстильних виробів з аплікацією. 
Для 6 класу пропонується на вибір два блоки: 
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту. 
Блок 2. Технологія виготовлення вишитих виробів. 
Починаючи з 2015/2016 навчального року за новою програмою навчатимуться і семикласники. 
Для 7 класу пропонується на вибір два блоки: 
Блок 1.Технологія виготовлення виробів із деревини. 
Блок 2.Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком. 
Усі блоки містять чотири розділи: 
• Основи матеріалознавства. 
• Технологія виготовлення виробів. 
• Основи техніки, технологій і проектування. 
• Технологія побутової діяльності. 
    Під час вивчення розділу «Основи матеріалознавства» учні ознайомляться з тими матеріалами та їх властивостями, які будуть використовувати в роботі під час освоєння обраного блоку. 
    Розділ «Технологія виготовлення виробів» є основним у кожному блоці. Під час його вивчення учні ознайомлюються з послідов-ністю виготовлення виробу, операціями, інструментами, пристосу-ваннями, які при цьому застосовуються, виготовляють виріб. 
    Розділ «Основи техніки, технологій і проектування» ознайомлює учнів із технікою, механізмами, машинами, сучасними техноло-гіями та процесами. У цьому розділі також передбачено вивчення ос-нов проектної діяльності, яка буде впроваджуватися при вивченні варіативних модулів. 
    Вивчення теми «Основи проектної діяльності» можливе за двома варіантами: 
1) останньою темою обов’язкової для вивчення складової, після якої одразу планується вивчення варіативних модулів; 
2) підчас освоєння варіативних модулів. 
    Для набуття учнями корисних навичок під час навчального про-цесу програмою передбачено розділ «Технологія побутової діяльності». Особливість цього розділу полягає в тому, що його можна ви-вчати в будь-який час, не порушуючи при цьому календарний план. Це може бути: 
- після закінчення розділу, блоку чи модуля; 
- перед закінченням чи на початку четверті, семестру навчального року; 
- у випадках коли учні з тих чи інших причин не можуть виконати заплановану роботу. 
Порядок вивчення розділів і тем обов’язкової для вивчення складової визначено навчальною програмою. 
    Освоєння варіативних модулів здійснюється на основі проектно-технологічної діяльності. Варіативні модулі обираються залежно від матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, бажання учнів, регіональних традицій. Навчальною програмою передбачено переліки варіативних модулів, що можуть вивчатися уч-нями 5-6 класів та 7-8 класів. 
Варіативні модулі, які пропонуються для вивчення у 5, 6 класах: 
1. Технологія виготовлення народної ляльки. 
2. Технологія виготовлення м’якої іграшки. 
3. Технологія виготовлення виробів, оздоблених об’ємною аплікацією. 
4. Технологія виготовлення вишитих виробів. 
5. Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом). 
6. Технологія приготування страв. 
7. Технологія плетіння з бісеру. 
8. Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі. 
9. Технологія писанкарства. 
10. Технологія виконання електротехнічних робіт. 
11. Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням. 
12. Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу. 
13. Технологія виготовлення виробів із дроту. 
14. Технологія виконання аплікації із природних матеріалів. 
15. Технологія виготовлення дерев’яної іграшки. 
16. Технологія виготовлення виробів із деревини та деревних матеріалів (способом ажурного випилювання). 
17. Технологія виготовлення сувенірів із деревних матеріалів. 
18. Технологія виготовлення виробів способом металопластики. 
19. Технологія виготовлення макетів споруд із деревини та деревних матеріалів. 
20. Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними. 
21. Технологія догляду за тваринами. 
22. Технологія оздоблення виробу елементами геометричного різьблення. 
Перелік варіативних модулів для 7 – 8 класів 
1. Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком. 
2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями. 
3. Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом). 
4. Технологія оздоблення одягу. 
5. Технологія виготовлення виробів у техніці «макраме». 
6. Технологія виготовлення виробів, оздоблених мережками. 
7. Технологія виготовлення виробів, оздоблених гладдєвими швами. 
8. Технологія виготовлення виробів, оздоблених українською народною вишивкою. 
9. Технологія оздоблення виробів вишивкою бісером. 
10. Технологія виготовлення сувенірів із текстильних матеріа-лів. 
11. Технологія ремонту та оновлення одягу. 
12. Технологія виготовлення писанок. 
13. Технологія приготування страв. Традиції української наці-ональної кухні. 
14. Технологія заготівлі та зберігання продуктів харчування. 
15. Технологія вирощування рослин та догляд за ними. 
16. Технологія природного землеробства. 
17. Технологія виготовлення виробів із шкіри. 
18. Технологія плетіння виробів із лози. 
19. Технологія плетіння виробів із соломи. 
20. Технологія виконання електротехнічних робіт. 
21. Технологія оздоблення виробів із деревини геометричним різьбленням. 
22. Технологія виготовлення та оздоблення виробів із деревини різьбленням. 
23. Технологія оздоблення виробів об’ємним різьбленням. 
24. Технологія оздоблення виробів інтарсією (інкрустацією). 
25. Технологія оздоблення виробів із деревини мозаїкою. 
26. Технологія виготовлення виробів із деревини (з використанням ручних способів обробки). 
27. Технологія виготовлення виробів із деревини (способом токарної обробки). 
28. Технологія виготовлення виробів із сортового прокату (з використанням ручних способів обробки). 
29. Технологія виготовлення виробів із металу (способом токарної обробки). 
    Із зазначеного переліку для 5, 6 класів слід обрати по 2 варіативні модулі, на освоєння яких відводиться по 20 годин навчального часу, а для 7 класу один варіативний модуль, на освоєння якого відводиться 16 годин навчального часу. Освоєння варіативних модулів відбувається за окремо розробленими програмами до них. Будь-який варіативний модуль для 5-6 класів можна обрати лише один раз у 5 чи у 6 класі, так само для 7 класу будь-який варіативний модуль для 7-8 класів один раз у 7 чи у 8 класі. 
    Із  зазначених  переліків  для  кожного  7  класу  належить  обрати  один варіативний  модуль,  на  освоєння  якого  відводиться  16  годин  навчального  часу. 
    Освоєння варіативних модулів відбувається за окремо розробленими програмами до них. 
    На допомогу вчителю трудового навчання для викладання у 7-му класі згідно «Програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи» рекомендовані наступні підручники:
Технічні види праці
1. Трудове навчання (для хлопців): підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Б.М.Терещук, С.М. Дятленко, В.М. Гащак, Р.М. Лещук. – Київ: Ґенеза, 2015.
2. Трудове навчання (для хлопців): підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В.К. Сидоренко, Д.В. Лебедєв, А.М. Гедзик, В.В. Юрженко. – Харків: Сиция, 2015.
3. Трудове навчання (для хлопців). Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / А.І.Терещук, О.Б. Авраменко. – Київ: Літера ЛТД, 2015.
Обслуговуючі види праці
1. Трудове навчання (для дівчат): підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / І.Ю. Ходзицька, О.І. Безсонюк, О.В. Горобець, Н.М. Павич. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015.
2. Трудове навчання (для дівчат). Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / А.І. Терещук, О.Ю. Медвідь, Ю.М. Приходько. – Київ: Літера ЛТД, 2015.
3. Трудове навчання (для дівчат): підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Т.С. Мачача, В.П. Титаренко, Г.М. Гаврилюк. – Харків: Сиция, 2015.
    Вчителі також можуть користуватися матеріалами, які висвітлюють питання організації  навчальної  діяльності  з  технологій,  розміщеними  на  сторінках періодичних видань та спеціалізованих сайтів: 
1.  Газета «Трудове навчання»  видавництва «Шкільний світ». 
2.  Журнал «Трудова підготовка в рідній школі» видавництва «Педагогічна преса». 
3.  Веб-сайт http://trudove.org.ua/.  
    Зміни, внесені до навчальної програми
    Розвантаження  навчальної  програми  здійснювалось  з  позиції  того,  що  для сучасних школярів існує потреба в формуванні відповідного досвіду використання знань  й  умінь  для  розв’язання  практичних  завдань,  значимих  для  них  або наближених  до  життя.  З  цією  метою  з  програми  вилучено  термін  «процес». Натомість  основним  поняттям  для  змісту  навчальної  програми  залишається «технологія» як практична діяльність людини.  
    Важливим також було усунення матеріалу, що дублюється в програмах інших предметів.  Так,  у  6-му  класі  (1-й  і  2-й  блоки)  усунено  часткове  дублювання біологічних  понять  про  продукти  харчування,  їх  склад.  Зміст  теми  спрощено  і розглядається «Технологія збереження поживних речовин у продуктах харчування під час приготування їжі». 
    Рекомендації до проведення занять
    Сучасне  трудове навчання  базується  на  практичній  діяльності  учнів.  Кожен урок повинен мати практичну спрямованість. 
    Зміст  практичних  робіт  визначається  вчителем  самостійно  залежно  від  теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Засвоєння теоретичного матеріалу  доцільно  проводити  під  час  практичних  робіт,  не  витрачаючи  на  це окремого навчального часу. Однак не виключається можливість проведення уроків засвоєння  нових  знань,  під  час  яких  учитель  може  розкрити  навчальний  матеріал усього модуля або його окремої частини. Такі уроки в навчальному процесі можуть бути поодинокими.  
    Результатом  діяльності  учнів  при  вивченні  кожного  блоку  обов’язкової  для вивчення  складової  програми  має  бути  виріб,  а  будь-якого  варіативного  модуля  – проект. 
    Вся проектна документація (зображення виробу, розрахунок  матеріалів, послідовність  виготовлення  тощо)  учнями  5-7 класів  виконується  в  робочих зошитах.  
    Відповідно до наказу МОН України від 16.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах» визначено, що шкільний предмет трудове навчання (технології) має значні можливості у вихованні в учнів національно-патріотичних почуттів.
    Значний потенціал у розв’язанні цього завдання полягає у прилученні учнів до національної культури саме у процесі трудового навчання.
    На уроках трудового навчання, коли учні вивчають певний навчальний модуль з декоративно-ужиткового мистецтва існують загальнодоступні (у методичному розумінні цього слова) способи прилучення учнів до надбань української культури, і тут можна вказати на два основних, як-от: повідомлення учням різноманітних відомостей про народні культурні  традиції, що склались в українців та організація додаткових позаурочних занять і заходів для більш тісного ознайомлення учнів з елементами етнокультури.
    Введення культурологічних відомостей в організаційну структуру занять  на уроках трудового навчання може відбуватись безпосередньо, коли відбувається  вивчення певного народного ремесла чи декоративно-ужиткового або художнього виду мистецтва.
    До переліку практичних робіт варто включати такі, що сприяють формуванню національно-патріотичних почуттів учнів. Зокрема, це можуть бути предмети і речі, що у своєму змісті пов’язані з народною культурою українців, а саме:  виготовлення декоративно-ужиткових і ремісничих  виробів, що були характерними для побуту українців.  
    На уроках трудового навчання можна виготовляти вироби, військово-патріотичного  призначення, які можуть бути передані нашим воїнам, які обороняють нашу країну на сході. Зокрема це: різноманітні за конструкцією та різні за складністю виготовлення «пічки», «якорі» для пошуку розтяжок, маскувальні сітки, сумки для аптечок, рукавиці, сувеніри з патріотичною символікою   тощо. Виготовлення саме таких виробів якнайкраще сприяє вихованню в учнів національно-патріотичних почуттів.
    Вивчення креслення
    Важливою складовою технологічної підготовки школярів є знання ними основ графічної  грамоти.  Вивчення  курсу  креслення  передбачено  в  11  класах технологічного  напряму  в  обсязі  2  год.  на  тиждень  за  навчальною  програмою «Креслення. 11 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 р. № 1/11-17681) . 
    У 8-11 класах креслення може вивчатися як курс за вибором за навчальною програмою  «Креслення»  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  (лист Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 р. № 1/11-17679). 
    Розпочинається вивчення креслення в 7 класах спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу. Вивчення предмета здійснюється за навчальною програмою «Креслення. 7-8 класи» (лист Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 №1/11-17674). 
Практичні роботи (вироби і проекти) 
    Результатом діяльності учнів при вивченні кожного блоку обов’язкової для вивчення складової програми має бути виріб, а будь-якого варіативного модуля – проект. 
    Вся проектна документація (зображення виробу, розрахунок матеріалів, послідовність виготовлення тощо) учнями 5-7 класів ви-конується в робочих зошитах. 
    До переліку практичних робіт варто включати такі, що сприяють формуванню національно-патріотичних почуттів учнів. Зокрема, це можуть бути предмети і речі, що у своєму змісті пов’язані з народною культурою українців, а саме: виготовлення декоративно-ужиткових і ремісничих виробів, що були характерними для побуту українців. Також це можуть бути вироби військово-патріотичного призначення (різноманітні за конструкцією та складністю виготовлення «пічки», «якорі» для пошуку розтяжок, маскувальні сітки, сумки для аптечок, рукавиці, сувеніри з патріотичною символікою тощо). 
Рекомендації до проведення занять 
    Сучасне трудове навчання базується на практичній діяльності учнів. Кожен урок повинен мати практичну спрямованість. 
    Зміст практичних робіт визначається вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак не виключається можливість проведення уроків засвоєння нових знань, під час яких учитель може розкрити навчальний матеріал усього модуля або його окремої частини. Такі уроки в навчальному про-цесі можуть бути поодинокими. 
    Резерв часу, передбачений програмою, учитель може використати на підсилення окремих складових навчальної програми на свій вибір. 
    Під час роботи у навчальній майстерні на кожному уроці треба звертати увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, виро-бничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи,ознайомлювати із заходами попередження
Поділ класів на групи 
Навчання хлопців і дівчат на уроках трудового навчання відбувається окремо. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки Укра-їни від 20.02.02 р. № 128, і відбувається за наявності в класі більше 27 учнів для міських шкіл та більше 25 для сільських. Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи на гендерній ос-нові, можна скористатись іншими варіантами формування груп: з паралельних чи наступних класів; поділ на групи за рахунок варіативної складової навчального плану. 
Учителі також можуть користуватися матеріалами, які висвітлюють питання організації навчальної діяльності з технологій, розміщеними на сторінках періодичних видань та спеціалізованих сайтів: 
1. Газета «Трудове навчання» видавництва «Шкільний світ». 
2. Журнал «Трудова підготовка в рідній школі» видавництва «Педагогічна преса». 
3. Веб-сайт http://trudove.org.ua/. 
4. Веб-сайт http://trudpalcv.at.ua/. 
    З метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015 рік) на уроках трудового навчання (технологій) виховувати в учнів повагу до Конституції держави, законо-давства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну; прилучати учнів до національної культури, бережливого ставлення до природи; розвивати мотивацію до праці; формувати моральні якості особистості, культуру поведінки. 
 (голосів: 3)
| 27.09.2015 | Переглядів: 4505 | Коментарів: 0 | Друкувати |
Додавання коментаря


Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
Включіть це зображення для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно коду
Введіть код: